Dominee: Deur GOD Geroep

Om predikant te wees, is ‘n heerlike voorreg, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid. Paulus stel dit as sy lewensideaal “om my lewenstaak te voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, te kan klaarmaak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig” (Hand. 20:24). Dit is die leraar […]