Bring HOOP – Maak `n VERSKIL 29/2017

Kontak ons by tel 012-440 6525; e-pos: hermien@noordsin.co.za of kom besoek ons by Sinodehuis, Steve Bikostraat 125 (B), Sunnyside. Noordelike Sinode se facebook (http://www.facebook.com/noordsin) en twitter (http://www.twitter.com/noordsin) Kampterreine: Badseloop: Vir besprekings, kontak Francois Genis, 071 777 9302 of 014 743 0152, epos badseloopjeugkamp@gmail.com Emmarentia Geldenhuys (AcaDeo): nuwe webwerf: egst.co.za Magaliesberg: Willem Rautenbach – 0717916039 of magaliesbergjeugkamp@gmail.com of […]

Preekskets 20 Augustus 2017 Ds Jacques – Volg My!

Volg My! Teks: Lukas 9:23-26 Hierdie teks is een van baie plekke in die Bybel waar Jesus verduidelik wat dit beteken om ‘n navolger van Hom te wees.  Hy wil seker maak dat as iemand “ja sê”, hy of sy presies weet wat dit inhou om hul kruis op te neem en Hom te volg.  […]