Preekskets 12 November 2017 Ds Jacques – Jesus se teer hart

Teks:  Matteus 9: 35-38 Jesus sien die verwardheid van die wêreld Onder die tyd van Jesus leef die mense onder baie uitdagende omstandighede.  Mediese sorg is swak, baie verskillende godsdienste en filosofië laat hul invloed op die samelewing en daar is maar net ‘n paar mense wat in Jesus as Messias glo.  Jesus besoek die […]

Preekskets 29 Oktober 2017 Ds Thinus – Soos ‘n herder versorg die Here sy kudde

Jesaja 40:1-11:           Soos ‘n herder versorg die Here sy kudde Israel het uitkoms nodig Die volk Israel verkeer in ‘n benarde posisie. Die profeet Jesaja sê aan koning Hiskia dat die volk na Babilonië weggevoer sal word. Hierdie traumatiese profesie word in 597 v.C. werklikheid toe die Babiloniërs Jerusalem verower. Tien jaar later word […]