Preekskets 19 November 2017 Ds Jacques – Waar is Hy wat as die koning van die Jode gebore is?


Teks:  Matteus 2:1-12

 

Ons is maar almal in verskillende grade bang vir die donker.  Die vreemde geluide en dit wat in die donker op ons lê en wag, oorweldig ons gedagtes en maak ons vreesbevange.  As ‘n mens egter ‘n lig aanskakel verdryf die lig die donker en saam met dit ook sommer die vrees wat in ons was.  Dit wat onbekend is en waarvoor ons bang was, kan nou gesien word.

Johannes vertel vir ons in die eerste hoofstuk van sy evangelie so ‘n verhaal.  Jesus is die een wat deur God na die wêreld gestuur word om die duisternis van hierdie wêreld te kom verdryf.  Hy word as die Redder na die wêreld gestuur, maar die wêreld het Hom nie erken nie.

Matteus vertel vir ons van sterrekykers wat van die Ooste gereis het.  Hulle het ‘n ster gevolg en so by koning Herodes aangekom.  Hulle was baie opgewonde oor die ster en het vir die koning met in hierdie groot opgewondenheid ingelig van die nuwe koning wat gebore is.  Onmiddelik is koning Herodes egter bekommerd dat hy van sy magsposisie ontneem gaan word.  Hy en almal by hom was baie ontsteld oor wat hulle gehoor het.

Hy laat die skrifgeleerdes en priesterhoofde kom sodat hulle vir hom kan vertel wat dit alles beteken en of dit wat die sterrekykers kom vertel het waar kan wees.  Hulle gaan haal die profetiese geskrifte en lig die koning in dat daar inderdaad voorspel is dat ‘n baie groot koning gebore gaan word.  Alles wat die sterrekykers dus vertel het is alreeds vroeër deur die Joodse profete voorspel.

Die koning sien egter nie God se hand hierin raak nie.  Hy besef nie dat hierdie seuntjie wat gebore is die Seun van God en die Lig vir die wêreld is nie.  Daarom laat hy die sterrekykers kom met die veronderstelling dat hy by hulle wil uitvind waar hy die kindjie sal kan opspoor sodat hy ook later aan die koning eer kan bewys.  Die sterrekykers word deur God in ‘n droom gewaarsku oor die ware rede waarom koning Herodes soveel belangstelling toon en daarom reis hulle met ‘n ander pad terug na hul tuisland.

Wat leer ons vandag hieruit?  Dieselfde vraag word steeds vandag gevra:  Waar is Jesus, die Een wat as die Koning van die Jode gebore is?  Gaan ons in hierdie tyd na enige winkel sien ons dat Hy nie daar te vinde is nie.  Jesus is heeltemal uit die sekulêre viering van Kersfees verwyder en alhoewel die hele wêreld besig is om Kersfees te vier, is daar maar min wat werklik die EEN waaroor dit werklik gaan ontmoet.  Die enigste plek om die Ware Lig te ontdek is om na die Bron daarvan te gaan en dit daar te gaan ontdek, soos wat die sterrekykers gemaak het deur na die stal te gaan en daar ere aan Jesus te bring.

Dit is ons uitdaging vir vandag, om weer die EEN wat die Ware Lig na die wêreld gebring het in Kersfees raak te sien en aan Hom die eer te bring wat Hom werklik toekom.