Preekskets 18 Februarie 2018 Ds Jacques – Gered deur die opstanding van Christus


Teks:  1 Petrus 3:18-22

Liedere:  393, 391, 395, 387

Die vraag waarna ons vandag kyk is:  Hoe kan Jesus tegelykertyd die lydende en die triomferende wees?

Hierdie oënskynlike kontradiksie kry ons reg deur die Bybel.  Dit kan tog nie wees nie?  As twee sportspanne teen mekaar speel kan albei tog nie triomferend uit die stryd tree nie.  Een gaan tog wen en die ander een moet noodgedwonge verloor.  In hierdie lewe gaan alles oor eerste kom, oor wen.  Maar baie keer is net die klaarmaak van ‘n wedloop reeds ‘n oorwinning.  As ‘n mens as die “underdog” op die veld draf en ‘n fantastiese wedstryd teen ‘n baie sterk span, net-net verloor, stap die verloorspan triomferend van die veld.  ‘n Ultra-atleet wat alles insit om in die laaste paar sekondes oor die lyn te kan kruip, ontvang die medalje wat aan hom of haar gegee word triomferend.  Dink maar net aan iemand wat na ‘n erge siekbed of beserings weer instaat is om te kan deelneem.  Ook so ‘n persoon stap triomferend van die veld.

  • Jesus is die plaasvervangende lydende

Hy is bereid om in ons plek ons sonde op hom te neem.  Hy is bereid om al die straf wat veronderstel was om op ons af te kom, self te dra en so vir ons verlossing te bewerk.

  • Jesus is die onskuldige lydende

Jesus is totaal en al sonder skuld wanneer Hy aan die kruis vir ons sonde sterf.  Selfs die wêreldse owerheid kan geen skuld in Hom vind nie en Pilatus verklaar: “Ek was my hande in onskuld.  Ek vind geen skuld in Hom nie.  Neem Hom en kruisig Hom as julle wil”.  Skuldvry word Hy in ons plek gestraf.

  • Jesus is die gewillige lydende

Jesus is bereid om Homself absoluut vrywillig oor te gee in ons plek.  Hy stap die lydensweg sonder dat Hy daartoe forseer word.

  • Jesus raak die triomferende deur Sy lyding

Jesus sterf aan die kruis en dit lyk of Hy die stryd teen die sonde en die dood verloor het.  Maar dit is nie waar die Paasverhaal eindig nie.  Soos die pa wat sy gestremde seun vir die hele uitmergelende Haiwai Ysterman wedloop saam sleep en voor hom uit stoot, sodat hy ook die wonder kan beleef wanneer hulle oor die wenstreep saam klaarmaak, so neem Jesus ons saam met Hom op die triomftog waarmee Hy die dood oorwin en vir ons daardeur ewige lewe gee.

  • Jesus is ons rolmodel in lyding

So word Jesus vir ons die rolmodel van hoe ‘n mens jouself vir ‘n groter saak en vir iemand anders kan gee.  Jesus verwag ook van ons om vir ander mense in te tree en in Jesus se voetspore te volg.

Wanneer ons dan die nagmaal vier herdenk ons ons alles wat Jesus as lydende en triomferende vir ons gedoen het.