Preekskets 15 April 2018 Ds Jacques – Om met begrip te kyk

Teks:  Handelinge 3: 1-26 Liedere:  188, 241, 197 Die bediening gaan steeds in die tempel voort Net soos wat Jesus gemaak het, gaan die dissipels steeds na die tempel.  Daar was nog nie ‘n gevestigde Christelike kerk wat van die tempeldiens van die Jode onderskei kon word nie.  Dit is ‘n interessante plek om voort […]