Preekskets 26 Augustus 2018 Ds Jacques – Bly op julle pos

Teks:  Efesiërs 6:10-20 Liedere:  84:1,4   196:1,2,4    100:1,2,3   Op Bybelsondag vier ons die voorreg daarvan om die Bybel in ons eie taal te kan hê.  Die Bybel leer ons hoe ware navolgers van Jesus se lewe behoort te lyk.  As dit nie vir die Bybel was nie sou ons werklik gesukkel het om te kon […]

ZIMBABWE PENSIONERS SUPPORT FUND – July 2018 Trip

DANIEL KOEKEMOER Well……….. This is bound to be the most uninteresting trip report ever! Everything went so well with the authorities for a change. On my trips I always try to lighten a very bleak situation in Zimbabwe by drawing humour from the Ironies, peculiarities, paradoxes & contradictions that Zimbabwe offers. So do the Pensioners! […]

Preekskets 19 Augustus 2018 Ds Jacques – Wie sê julle is Ek?

Teks:  Johannes 6:52-59 en Matteus 16:5-20 Liedere:  334:1,2,3,4    542:1,2   303   532:1,2,3   In Johannes 1:36 herken Johannes vir Jesus vir wie Hy is, wanneer hy uitroep: “Daar is die Lam van God”.  Onder leiding van die Heilige Gees is hy instaat om Jesus te herken en Hom dan te erken as die Gestuurde van God.  […]

Preekskets 05 Augustus 2018 Ds Jacques – ‘n Aanneemlike offer

Teks:  Psalm 51   Dawid staan verbrysel deur sy sonde.  Natan het dit aan hom uitgewys. Een ootreding het egter tot ‘n volgende gelei.  Eers het hy gekyk, toe planne begin maak om die vrou te beïndruk, dit lei tot owerspel, ‘n swangerskap en dan tot moord.  Ons sien die afwaartse spiraal van sonde. Die […]

Preekskets 29 Julie 2018 Ds Jacques – Realistiese Werklikheid

Teks:  Johannes 6:1-16   Gelowiges is altyd besig met ‘n lewensreis.  Ons is oppad.  Ons is letterlik besig om die lewe te leef, soos wat ongelowiges ook maar doen.  Maar dan is ons ook geestelik met ‘n reis besig.  Hierdie 2 reise kom dan baie keer in botsing met mekaar.  Aan die een kant moet […]