Preekskets 24 Februarie 2019 Ds Jacques – Die krag van ons optrede

Teks:  Lukas 6:27-42   Liedere:  202:1,2,3    309:1,2,3    284 Om om te gee vir mense van wie jy regtig nie hou nie Volgens Lukas se weergawe van Jesus se bergpredikasie, leer Jesus vir ons om ‘n waardesisteem te leef wat omgekeerd is van dit wat gewoonlik geleef word.  Jesus verwag van ons ‘n lewe wat nie […]

Preekskets 17 Februarie 2019 Ds Jacques – Gelowiges kyk anders

Teks:  Lukas:  6:17-26 Liedere:  202:1,2,3    381:1,2   293:1,3    273:1,2,3   Dink aan die woord lyding: Wanneer ons aan die woord lyding dink, moet ons onthou dat daar twee vorme van lyding is. Algemene lyding. Wanneer ons in die algemeen van lyding praat of oor lyding dink, moet ons erken dat alle mense op een of ander […]