Preekskets 21 April 2019 Ds Jacques – Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo

Teks:  Johannes 20: 26-31 Liedere:  409: 1,2,3   411:1,2,3    422:1,2,3   Jesus het reeds aan Maria Magdalena verskyn en daarna aan al die dissipels, maar Tomas was nie by hierdie geleentheid teenwoordig nie.  Wanneer Tomas dan by die ander dissipels aansluit en van hul ervaring hoor, kry hulle hom nie oorreed om dit wat hulle hom […]

Preekskets 7 April 2019 Ds Jacques – Hy moet meer word en ek minder

Teks:  1 Johannes 5:1-5 en 18-21 Liedere:  182:1,2,3    244:1,2    214:1,2,3   ‘n Rusie ontstaan onder Johannes se volgelinge daaroor dat Jesus ook besig is om te doop.  Die volgelinge wil weet of dit nie vir Johannes pla dat Jesus kompetisie vir hom is nie.  Van baie vroeg af gebeur dit ongelukkig in die kerk dat […]