Preekskets 26 Mei 2019 Ds Jacques – Rolle word soms omgekeer

Teks:  Handelinge 11:19-30 Liedere:  8:1,2,3    25:1,2    Halleluja  346:1,3,11   Vervolging bring groei Al die volgelinge in Jerusalem deel nog nie in Petrus se oortuiging dat die Evangelie na alle mense reg oor die wêreld geneem moet word nie.  Die oorgrote meerheid se uitsluitlike fokus is steeds om die Evangelie aan mede-Jode te verkondig.  Met die […]

Preekskets 19 Mei 2019 Ds Jacques – Is jy in of is jy uit?

Teks:  Handelinge 11:1-18 Liedere:  111:1,2    251:1,2,3    214:1,2,3    186:1,2   Die milieu van die eerste eeu se Christene was sterk Joods.  Die dissipels word uit ‘n Joodse agtergrond geroep, Jesus word self in ‘n Joodse huis groot, Hy onderhou alle Joodse gebruike, die Jode verwag al lank die Messias vanuit hule midde.  Hulle is mos die […]

Preekskets 12 Mei 2019 Ds Jacques – ‘n Instrument in God se hand.

Teks:  Handelinge 9:36-43 Liedere:  146:1,5    244:1,2    155:1,2,3   ‘n Vroue-dissipel tree in die stad Joppe op.  Dit is dieselfde stad vanwaar Jona na Tarsis vertrek in die boek Jona.  Die evangelie het al tot by hierdie dorpie versprei.  Joppe is so ongeveer 40 km van Jerusalem af, teen die seë.  ‘n Vrou wat as dissipel […]

Preekskets 28 April 2019 Ds Jacques – Christus is die Here

Teks:  Handelinge 5:17-32 Liedere:  212:1,2,3    219:1,2    521:1,2   Gewoonlik wanneer ‘n opstand in ‘n land uitbreek, is die logiese manier om dit te onderdruk, om die leiers in die tronk te stop of om van die leiers ontslae te raak.  Dit is dan ook wat die Joodse Raad met Jesus se kruisiging ingedagte gehad het.  […]