Preekskets 9 Junie 2019 Ds Jacques – Ek sal My Gees op hulle uitstort en hulle sal as My profete optree

Teks:  Handelinge 2:1-21 Liedere:  450:1,2    449:1-4    442:1,2    440:1-4   Die sirkel word voltooi.  Na die skepping is daar ‘n wonderlike verhouding tussen God en Adam en Eva.  Na die sondeval is hierdie wonderlike verhouding egter geskaad.  Met die koms van Jesus na die wêreld begin die herstelproses tussen God en mens.  Jesus se kruisdood en […]

Preekskets 2 Junie 2019 Ds Jacques – God se koningskap staan vas

Teks:  Psalm 97 Liedere:  168:1,2,3    414:1,2,3    601:1,3,4   Hierdie Psalm is deel van die troonbestygingspsalms.  Dit is tydens pelgrimsfeeste gelees, heel moontlik tydens die Lofhuttefees.  Hierdie Psalm lê klem daarop dat die Here die enigste God is.  In die Ou Testamentiese wêreld was baie gode bekend.  Verskillende nasies het verskillende gode aanbid.  In hierdie wêreld, […]