Preekskets 23 Junie 2019 Ds Jacques – Een, maar nie eenders nie

Teks:  Galasiërs 3:21-4:7 Liedere:  521:1,2  500:1,2    504:1,4,5   Paulus skryf ‘n brief vol emosie aan hierdie gemeente.  Dit kom onder Paulus se aandag dat die gemeente van die Here afgedwaal het.  Allerlei dwalings word verkondig en die gemeente val hiervoor.  Die gemeente is verlei en dit maak Paulus baie besorg.  Die gevolg hiervan is dat […]

Preekskets 16 Junie 2019 Ds Jacques – ‘n Een-mens verskilmaker

Teks:  Handelinge 27:13-38 Liedere:  191:1,2,3    245:2,3    198:1,2,3,4   Ons staan vandag by die eerste Sondag van Koninkrykstyd, die tyd waar ons as gelowiges met die hulp van die Gees wat tydens Pinkster uitgestort is, nou ‘n verantwoordelikheid het om mee te werk dat God se Koninkryk al meer sigbaar word in hierdie wêreld.  Dit gaan […]

Preekskets 9 Junie 2019 Ds Jacques – Ek sal My Gees op hulle uitstort en hulle sal as My profete optree

Teks:  Handelinge 2:1-21 Liedere:  450:1,2    449:1-4    442:1,2    440:1-4   Die sirkel word voltooi.  Na die skepping is daar ‘n wonderlike verhouding tussen God en Adam en Eva.  Na die sondeval is hierdie wonderlike verhouding egter geskaad.  Met die koms van Jesus na die wêreld begin die herstelproses tussen God en mens.  Jesus se kruisdood en […]

Preekskets 2 Junie 2019 Ds Jacques – God se koningskap staan vas

Teks:  Psalm 97 Liedere:  168:1,2,3    414:1,2,3    601:1,3,4   Hierdie Psalm is deel van die troonbestygingspsalms.  Dit is tydens pelgrimsfeeste gelees, heel moontlik tydens die Lofhuttefees.  Hierdie Psalm lê klem daarop dat die Here die enigste God is.  In die Ou Testamentiese wêreld was baie gode bekend.  Verskillende nasies het verskillende gode aanbid.  In hierdie wêreld, […]