Preekskets 7 Julie 2019 Ds Jacques – Wat jy saai, sal jy maai.

Teks:  Galasiërs 6:6-16 Liedere:  207:1-4    235:1,2    268   309:1-3   Een van die kerntema’s vir Paulus in hierdie brief is dat ‘n gelowige iemand is met ‘n nuwe identiteit.  Die ou vleeslike lewe is vervang deur ‘n nuwe geestelike lewe.  Daarom moet ‘n gelowige seker maak dat sy of haar lewe deur die Gees van God […]

Preekskets 14 Julie 2019 Ds Jacques – Wat julle ontvang het is genoeg.

Teks:  Kolossense 1:1-14 Liedere:  33:1,2   504:1,2   186:1,2   Paulus skryf vir ‘n gemeente wat die evangelie omarm het en Jesus met oorgawe dien.  Ongelukkig is daar mense wat die toegewyde gelowiges verwar.  Die mense sê vir die gemeente dat hulle nie goed genoeg is nie.  Hulle is nog net gedeeltelik oppad na navolging van Jesus.  […]

Preekskets 30 Junie 2019 Ds Jacques – Laat die Gees jou gedrag bepaal

Teks:  Galasiërs 5:13-25 Liedere:  509:1,4    250:1,2    200:1,2,3    505:1,2,3,4   Daar is twis en rusie in die gemeente.  Waarskynlik gaan dit oor die verskil van mening oor die besnydenis en die onderhouding van rituele wette.  Die spanning raak so erg dat dit tot verdeeldheid in die gemeente lei. Vir Paulus lê die oplossing vir die probleem […]