Preekskets 30 Junie 2019 Ds Jacques – Laat die Gees jou gedrag bepaal

Teks:  Galasiërs 5:13-25 Liedere:  509:1,4    250:1,2    200:1,2,3    505:1,2,3,4   Daar is twis en rusie in die gemeente.  Waarskynlik gaan dit oor die verskil van mening oor die besnydenis en die onderhouding van rituele wette.  Die spanning raak so erg dat dit tot verdeeldheid in die gemeente lei. Vir Paulus lê die oplossing vir die probleem […]