Preekskets 22 September 2019 Ds Jacques – Bid sonder ophou

Teks:  1 Timoteus 2:1-7 Liedere:  207:1,3,5   265:1,2   276:1,2   As ‘n mens die voorreg kry om ‘n ontmoeting met ‘n baie belangrike persoon te kry, soos byvoorbeeld die koningin van Engeland, is daar baie spesifieke voorskrifte en reëls waarvolgens ‘n mens moet optree.  Paulus leer vir Timoteus hoe ‘n mens moet optree wanneer ‘n mens […]

Preekskets 25 Augustus 2019 Ds Jacques – Dien God met eerbied en ontsag

Teks:  Hebr 12:14-29 Liedere:  521:1,2   245:1,2   528:1,2,3   Net na die skeppingsverhaal in Genesis word daar aan ons beskryf watter wonderlike verhouding daar tussen God en die mens bestaan het.  God het in die aand saam met Adam in die tuin van Eden gewandel en hulle het soos vriende met mekaar gekommunikeer.  Na die sondeval […]

Preekskets 18 Augustus 2019 Ds Jacques – Leer ons Heer

Teks:  Psalm 72 Liedere:  215:1,3,4,5   478:1,4   492:1,2   Salomo is koning in Israel.  Hierdie taak van hom vra dat hy in groot wysheid moet optree.  Om hierdie rede is dit dan ook sy versoek aan die Here as die Here vir hom die vergunning gee om te vra wat hy nodig het as koning. Hierdie […]

Preekskets 11 Augustus 2019 Ds Jacques – Volhard in gebed

Teks:  Kol 4:2-6 Liedere:  188:1,3     205:1    258:1,2,3   Paulus het die gemeente in die eerste 3 hoofstukke van die brief gewaarsku teen die gevare van die dwaalleraars in hul midde en hy het ook vir hulle die volle waarheid van die evangelie herhaal.  Die verwagting is dus dat hulle na hom sal luister en doen […]