Preekskets 29 September 2019 Ds Jacques – Wat sien jy raak in ‘n ander mens?

Teks:  Galasiërs 3:21-29 Liedere:  212:1,2,3    471   475:1,2   Niemand sal ontken dat daar reuse gapings tussen mense bestaan nie, veral as daar na ekonomiese of finansiële verskille gekyk word.  Dit is nie iets nuuts nie.  Reeds in die Bybelse tyd was daar groot verskille tussen mense.  Die volk aan wie jy behoort het, die familie […]

Preekskets 06 October 2019 Ds Jacques – Doen wat jy moet doen

Teks:  Lukas 17:1-10 Liedere:  158:1,2,3   523:1,3,4   489:1,3 Wanneer ‘n mens met die gereg bots en in die hof moet verskyn, word daar gewoonlik ‘n baie eensydige saak deur jou regspan geskets, om jou onskuldig te laat voorkom.  Die aanklaer sal dan ook weer van hulle kant ‘n baie eensydige saak stel om jou so skuldig […]