GESKIEDENIS VAN DIE NG KERK NOORDOOS – PRETORIA SE PYPORREL

Die Nederduits-gereformeerde gemeente Noordoos – Pretoria is geseënd met ‘n goeie pyporrel wat tydens eredienste deur ons baie bekwame orreliste, Mariette Terblanche, bespeel word. AGTERGROND Die kerkraad het in Mei 1972 Mnr AJJ Troskie (later Prof Troskie, ‘n bekende in orrelkringe) aangestel as orreladviseur vir die ontwerp van ‘n pyporrel vir die kerk wat op […]

Preekskets 24 November 2019 Ds Jacques – Kerssangdiens

Jesaja 42 sê vir ons dat ‘n Verlosser na die aarde gaan kom om die nasies na God te bring.  Verskeie Ou Testamentiese tekste voorspel hierdie Redder.  Sy werkswyse is egter uniek.  Hy is die nederige, diensbare kneg.  In Johannes 13 word die laaste maaltyd wat Jesus met Sy dissipels het, vir ons vertel.  Reg […]

Preekskets 10 November 2019 Ds Jacques – Help Here

Teks:  2 Korintiërs 4:16-5:10 Liedere:  190:1,2,3   395:1,2,3   244:1,2,4   Elkeen van ons het al soveel keer in ons lewe in situasies gewees waar ons in magteloosheid na die Here uitgeroep het:  “Waarom Here?”  Soms het ons selfs vir die Here gesê:  “Nee Here” of “Dis nou genoeg Here”.  Onderliggend vra ons onsself die vraag:  “Hoekom […]

Preekskets 27 Oktober 2019 Ds Jacques – Genade en waarheid

Teks:  Johannes 4:1-41 Liedere:  220:1,2    241:1,3    284:1,2,3   Jesus en Sy dissipels besluit om van Judea na Galilea te gaan om daar verder te bedien.  Die Fariseërs het te wete gekom waarmee Jesus en Sy dissipels besig was.  Jesus en Sy dissipels reis deur Samaria.  Dit op sigself is reeds vreemd.  Daar was nie groot […]

Preekskets 20 Oktober 2019 Ds Jacques – Here, hoor ons bid

Teks:  Lukas 18:1-8 Liedere:  188:1,2,3   245:1,2    190:1,2    179:1,2,3   Die Lukas-evangelie kan ook as die Evagelie van gebed gesien word.  Reg deur die evangelie word daar deur Lukas beskryf hoe Jesus Sy volgelinge van gebed geleer het.  Jesus leer vir Sy volgelinge dat hulle vir hul Vader moet en dan sal daar vir hulle voorsien […]

Preekskets 13 Oktober 2019 Ds Jacques – Kies self

Teks:  Lukas 2:41-52 Liedere:  146:1,4   492:1,2   513:1,2,3   ‘n Dominee loop op ‘n keer ‘n dame raak.  Hy herken haar onmiddelik as een van die meisies wat ongeveer 12-15 jaar gelede in sy finalejaarsklas was.  Hy vra haar uit oor haar lewe die laaste paar jare.  Intussen is sy al getroud en sy het ‘n […]