Indië

Baie armoedige ouers vervreem hulself van hul dogters deur hul dogters in ‘n huwelik aan Yellamma, die Hindu godin van vrugbaarheid, te gee.  Hierdie dogters raak devadasis, prostitute op ‘n ouderdom so jonk as 11 jaar of selfs jonger.  Die geld wat hulle ontvang word as ‘n geskenk aan die god gegee en hulle word verbied om […]

Indies-Chinese grensgeskil

Die hoogliggende grens in die Himalajas wat oor 3400 km strek, het al tot verskeie skermutselings as gevolg van verskille oor die grens se afbakening en verwarrende aansprake hieroor gelei.  Albei lande het meer as 1 biljoen inwoners, kernwapens en ‘n nasionale trots.  Indië beweer dat meer as 10 000 Chinese troepe hulself in Indiese grondgebied bevind.  Bid dat […]

Dit is ballon seisoen

Elke jaar, gedurende die somer, lanseer “Voice of the Martyrs” ongeveer 30 000 Nuwe Testamente met ballone uit Suid Korea in Noord Korea in.  Noord Korea is ‘n land waar jy in ‘n konsentrasiekamp sterf as jy met ‘n Bybel gevang word of gevang word waar jy God aanbid.  As gevolg van ooreenkomste tussen die […]

Preekskets 21 Junie 2020 Ds Jacques – Ons wapen is om die wil van God te doen

Teks:  2 Korintiërs 6:1-13 Liedere:  214:1,2,3   244:1    513:1,2 Hoe word konflik gewoonlik hanteer?  Veral as dit ‘n situasie tussen twee groot wêreldmagte is?  Gewoonlik is daar ‘n magstryd te rsprake.  Ons hoop natuurlik dat die party wat ons siening huldig of wat vir ons die grootste voordeel sal inhou, as oorwinnaars uit die stryd sal […]

Pinksterreeks 2020

In hierdie Pinksterreeks het ek probeer uitwys dat God voordurend besig is in hierdie wêreld.  Ons as gelowiges moet met oop oë leef om Sy teenwoordigheid raak te sien en uit te wys, amper soos ‘n ervare spoorsnyer wat dit kan regkry om die tekens wat diere in die veld maak te kan raaksien en […]

Gemeentenuus 20200626

Goeiedag U kan die preekvideos op ons Webblad sien – http://www.noordoos-pretoria.co.za/ Kinderkerk videos   https://youtu.be/HXRWFW8c-uk Kontak Erika Bester  by 074 900 9111 en epos erikabester65@gmail.com Gebedsversoek: Indies-Chinese grensge-skil:  Die hoogliggende grens in die Himalajas, wat oor 3400 km strek, het al tot verskeie skermutselings as gevolg van verskille oor die grens se afbakening en verwarrende aansprake hieroor gelei.  Albei […]

Werda van Loggerenberg : Afsterwe ds Johan van Loggerenberg

Liewe familie en vriende Ons hou ‘n tuisgedenkdiens, as gesin, om eer aan God te gee en dankie te sê vir Johan se lewe, Woensdagoggend 1 Julie 2020 om 11h00. Ds Jacques Myburg gaan die diens lei. Die diens sal daarna op youtube beskikbaar gestel word sodat elkeen van julle ook saam met ons daarin […]