Werda van Loggerenberg : Afsterwe ds Johan van Loggerenberg


Liewe familie en vriende

Ons hou ‘n tuisgedenkdiens, as gesin, om eer aan God te gee en dankie te sê vir Johan se lewe, Woensdagoggend 1 Julie 2020 om 11h00. Ds Jacques Myburg gaan die diens lei. Die diens sal daarna op youtube beskikbaar gestel word sodat elkeen van julle ook saam met ons daarin kan deel. ‘n Skakel na hierdie diens sal aan jul gestuur word, asook ‘n fotoblaadjie. Verder, ter oorgawe aan die Here en ter herinnering aan Johan se lewe, steek saam met ons ‘n kers aan en bid saam met ons die Onse Vader gebed, Woensdagaand 1 Julie 2020 tussen 19h00 en 20h00, waar jul jul dan ook mag bevind. Vrede en liefde, Werda en dogters. (072 347 7217)