Iran

‘n Pandemie van Hoop?  Met die COVID-19 sterftes wat selfs toe 20 maal hoër kan wees as die amptelike getalle, en met mense wat nie toegang tot basiese behoeftes het nie, word die toestand in die land as “benard” beskryf.  Meer as 60% van Iran se 81 miljoen mense is jonger as 30 jaar en […]

Preekskets 9 Augustus 2020 Ds Jacques – Maak wat bedek is bekend

Teks:  2 Korintiërs 4:1-6 Liedere:  169:1,2    258:1    284:1,2,3 Kennis is mag.  Met hierdie stelling het ek groot geword.  Die laerskool wat ek in Parow bygewoon het se leuse was:  Kennis oorwin.  Alles kan van jou weggeneem word, maar nie kennis nie.  Ons weet ook dat onderrig of kennis nodig is om ‘n ekonomie wat sukkel […]

Libanon

Met 30% van die land se bevolking wat uit Siriese vlugtelinge bestaan, was Libanon reeds voor die versnietigende ontploffing onder baie druk.  Die nasie is rofweg in derdes tussen Chirstene, Sunnie Moslems en Shiite Moslems verdeel.  Die mense het hul vertroue in hul korrupte regering, die mislukkende gesondheidstelsel en die instortende ekonomie verloor.  Meer as enige iets […]

Preekskets 2 Augustus 2020 Ds Jacques – Ek wil jou hê!

Teks:  Romeine 12:1-8 Liedere:  207:1,5    309:1,2,3   209:1 Jesus sê:  “Gee My jou alles”.  Ons weet dit en ons hoor dit baie keer in ons lewe.  Maar hoe dink ons hieroor?  Verstaan ons regtig wat dit beteken dat Jesus vra dat ons alles van onsself aan Hom moet gee.  Werklik elke faset van ons lewe. Wanneer […]

Hadj

As gevolg van Covid-19 is 2020 vir baie Moslems ‘n jaar van teleurstelling.  Ramadaan, is gewoonlik ‘n gemeenskapsaktiwiteit maar is vanjaar ingeperk, weeklikse gebed by moskees is verminder en die Hadj is van laas jaar se 2,5 miljoen besoekers na 1000 besoekers verminder.  Dit was ‘n geweldige slag vir baie Moslems wat hul hele lewe lank […]