Preekskets 6 Junie 2021 Ds Jacques – Wie is jou koning?


Teks:  1 Samuel 8:4-20

Liedere:  167:1,2    244:1   244:3   33:1,2,5

Reg deur die geskiedenis van die Israeliet, vandat die Here Moses geroep het met die opdrag dat hy moet terug gaan as leier om die Israeliete uit Egipte te bevry, tot by hierdie teks waar Samuel as profeet vir die volk optree, kan ons sien hoe die Here op die regte tyd die regte persoon gebruik om die volk te lei.  Agter dit alles moet ons egter sien dat dit die Here is wat as Ware Leier oor Sy volk regeer.  Soms stuur Hy boodskappe deur profete vir Sy volk, ander kere gebruik Hy ‘n spesifieke leier as rigter om Sy volk deur ‘n krisis te lei.  In alles is die Here egter daar en sorg Hy deur die eeue vir Sy volk.

Wanneer die volk dus met die versoek na Samuel kom dat hulle ‘n menslike koning wil hê om oor hulle te regeer, besef Samuel dat die volk daarmee eintlik besig is om vir die Here te sê hulle nie meer tevrede is met die manier hoe Hy oor hulle heers nie.  Hulle voel dat ‘n mens beter sal doen as wat die Here oor al die jare gedoen het.  Samuel leef naby die Here en daarom ontstel dit wat hier gebeur hom baie. 

Die Here stel hom gerus deur vir hom te sê dat dit nie hy is wat sy werk swak gedoen het nie.  Dis nie vir hom as profeet wat die volk verwerp het nie.  Die probleem lê veel dieper.  Die volk het hul rug op die Here gekeer en besluit dat hulle sonder die leiding van die Here beter af sal wees.  Dus het die volk die Here verwerp

Die Here sê dan deur die mond van die profeet aan die volk dat Hy hulle hul sin sal gee.  Hulle is gewaarsku oor wat hierdie keuse hulle vorentoe sal kos in die vorm van belastings, die oproep van hul kinders vir diens aan die koning, ensovoorts.  Steeds voel hulle dis alles die moeite werd as hulle dink watter voordele hulle glo daar vir hulle hierin sal wees. 

Gee hulle dan tog maar hulle sin en gee vir hulle ‘n koning!  Hoe skokkend as ‘n mens nie na rede wil luister nie en teen alle waarskuwings van die Here steeds jou eie kop wil volg.  En tog doen ons dit so maklik.  Tog dink ons ook ons weet beter, ons planne gaan suksesvoller uitwerk, ons kan sonder die Here suksesvol wees.  Dis seker die grootste fout wat jy ooit kan maak.  Hy laat jou begaan en dan moet jy met die gevolge saamleef.  Moet dit nie doen nie.  Dis nooit die moeite werd nie.  Laat Hy die Koning van jou lewe wees.