Preekskets 03 Oktober 2021 Ds Jacques – Red my en wees my genadig


Teks:  Psalm 26

Liedere:  555:1,2,3  521:1,2   504:1,5

Soveel keer in ‘n mens se lewe gebeur dit dat jy jouself in ‘n situasie bevind waar dit vir jou voel dat mense onregverdig teenoor jou optree.  In hierdie Psalm gee die psalmdigter vir ons ‘n sewe stap respek oor hoe ons moet optree wanneer jy verontreg voel. 

Dawid beleef dit.  Sy eerste reaksie is om met God daaroor te praat.  Hy voel dat dit wat hy beleef nie regverdig is nie.  Daarom vra hy die Here om sy lewe te toets, te keur en te ondersoek.  Die doel hiermee is om hom te wys op dinge wat verkeerd is in sy lewe sodat die onsuiwerhede verwyder kan word en hy skoon kan leef voor die Here. 

Dan onthou hy die Here se liefdevolle getrouheid.  Hy fokus nie op die verontregting nie, maar kies om op God se goedheid in sy lewe te fokus.  As ‘n mens van die Here se goedheid vergeet, voel jy alleen en onseker, maar as jy Sy liefde onthou voel jy versterk en gemotiveerd.

Derdens weier hy om na goddeloses se raad te luister.  Dis so maklik om te voel dat jy mense moet terug kry.  Jy wil wraak neem en hulle laat boet en dis die tipe raad wat goddeloses vir jou sal gee.  Dawid kies vierdens om sy hart skoon vol dankbaarheid te hou.  Hy wil hê dat sy hart so rein moet wees soos wat die priester rein is nadat hulle vir hul diens in die tempel gereinig is. 

Dan vind Dawid vreugde in aanbidding.  Hy gaan na die tempel want dit is die plek waar hy die Here ontmoet.  Daar is nie vir hom ‘n beter plek om in so ‘n tyd te wees as juis naby die Here nie.  In die sesde plek maak hy seker dat hy nie sy integriteit verloor in die manier hoe hy nou optree nie.  Wraak mag dalk vir ‘n rukkie lekker voel, maar die vergelding wat volg laat die soet baie gou in bitter verander.  En in die proses verloor jy jou integriteit.  Vir die oomblik voel jy dalk die kwaaddoener het gekry wat hom toekom, maar baie gou moet jy met wat jy gedoen het saamleef.  Jou goeie naam is daarmee heen en jou gewete keil jou op.  Laastens sê Dawid dat ‘n mens God moet vra om jou uit die situasie te bevry.  Laat dit aan Hom oor.  Hy sal die uitkoms gee.  Hy sal jou ook van jou negatiewe gedagtes bevry.  Hy is die een wat red.  Staan op stewige grond.  Eer God.  Hy bly vir ons ‘n toevlug.