Preekskets 20 Augustus 2017 Ds Jacques – Volg My!


Volg My!

Teks: Lukas 9:23-26

Hierdie teks is een van baie plekke in die Bybel waar Jesus verduidelik wat dit beteken om ‘n navolger van Hom te wees.  Hy wil seker maak dat as iemand “ja sê”, hy of sy presies weet wat dit inhou om hul kruis op te neem en Hom te volg.  Dit is egter ook baie belangrik om te besef dat daar ‘n baie hoë prys te betaal is deur Hom nie na te volg nie.

  • Die kruis is God se betrokkenheid by die mens

Die kruis herinner ons dat God nie tevrede was om alleenlik die mens te skape en ons dan aan ons eie genade oor te laat nie.  God het baie geleenthede direk betrokke geraak by die menslike geskiedenis om so die mensdom in ‘n nuwe rigting te stuur.  Die grootste oomblik vind plaas wanneer Jesus mens word, onder ons kom woon en aan ‘n kruis by Golgota sterf.  God gee Sy alles.  Daarom kan Jesus van Sy volgelinge volle oorgawe vra.

  • Dissipelskap is ons betrokkenheid

Op een of ander manier het die gedagte by sommige gelowiges ontstaan dat ‘n eenmalige oorgawe aan die Here, sonder enige verdere lewensverandering, al is wat gevra word van ons as mens.  Wanneer Jesus egter hier mense uitnooi om Hom te volg word dit duidelik gemaak dat navolging beteken dat ‘n gelowige ‘n kruis moet opneem en Jesus in volle oorgawe moet navolg.

Soos iemand wat verdwaal en hulp nodig het om weer die regte pad te vind, gebeur dieselfde met gelowiges.  Jesus het vir ons die pad na die hemel kom aantoon.  Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.  Tydens nagmaal word ons weer herinner aan wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het.  Ons word weer herinner dat ons deur Sy kruisdood ‘n nuwe identiteit ontvang het.  Dat ons nou verlostes is.

  • Deur identifikasie

Ons identifiseer met Jesus, maar ook met mekaar.  Ons erken dat ons as gelowiges almal in dieselfde bootjie was, maar nou deur die redding van Jesus nuut gemaak is.  Ons deel dieselfde waardestelstel en geloof en ons word opgeroep om in navolging presies te doen wat Jesus van ons vra.  Ons is almal medesoekers wat deur Jesus vry gemaak is en nou een geraak het met mekaar en deur Jesus as gevolg van Sy reddingswerk.

  • Deur herinnering

Deur die nagmaal word ons deur die neem van die tekens herinner aan wat Jesus gedoen het en ons word on sook herinner aan wie ons nou in Christus is.  Soos iemand wat aan geheueverlies gelei het en deur blootstelling aan ‘n bekende omgewing onthou wie hy is, word ons ook so deur die tekens herinner.  Ons onthou aan Wie ons behoort.  Ons word weer opgeroep om op Jesus se stem te reageer.  Ons hoor weer hoe Hy ons roep om Hom te volg.  Ons besef dat daar slegs een keuse kan wees en dis om “ja te sê”.

Kom ons reageer as ons Sy stem hoor en gee onsself volledig, neem ons kruis op en volg Jesus met volle oortuiging.

Ds Jacques