Preekskets 11 Februarie 2018 Ds Jacques – Ons het Sy glans gesien


Teks:  Markus 9: 2-12

 

Liedere:  202,  209,  268,  184

 

Wanneer ons elke dag met ons alledaagse lewe besig raak, raak ons so maklik verblind deur die verpligtinge, die verantwoordelikhede wat van ons verwag word.  Die gevaar bestaan dat ons so verblind raak dat ons ons oë van Jesus af haal en net op dit wat om ons aangaan fokus.  Ons het nodig om afstand te kry om vanuit ‘n ander hoek na ons lewe te kyk.

  • Teen die berg uit ontstaan daar ‘n nuwe perspektief

Soos wanneer ‘n mens vanuit ‘n vlieguig na die aarde onder jou kyk en alles skielik so klein en anders lyk, so het die 3 dissipels saam met Jesus teen die berg uit geklim.  Daar het alles voor hul oë verander.  Hulle het anders begin kyk.  Hulle kon dit net regkry omdat hulle oë nie meer op die aardse gerig was nie, maar volledig op God gerig is.

  • Sien die glans van God se teenwoordigheid

Die gevolg is dat hulle dit kan regkry om God in al Sy heerlikheid te begin beleef.  God se teenwoordigheid verander en verlig alles.

  • Dis ‘n seldsame gebeurtenis

Ongelukkig is dit nie iets wat elke dag met ons gebeur nie.  Selfs in die Bybel was dit ‘n seldsame gebeurtenis.   ‘n Mens kan jouself natuurlik afsonder voor God en so in die teenwoordigheid van God kom, so die hindernisse verwyder om die glans van God duideliker te kan sien.  Maar soms gebeur daar iets in jou lewe wat ‘n mens skielik voor die glans van God bring, soos vandag tydens belydenisaflegging.  Dan moet ‘n mens dit koester.

  • Ons probeer daaraan vashou

Hierdie gebeurtenis is so wonderlik, dat ons graag daaraan wil vashou en nie graag wil hê dit moet eindig nie.  Soos die dissipels wat sommer hutte wil bou om daar te kan aanbly.

  • Dan moet ons weer berg-af

Ongelukkig land ‘n vliegtuig weer, of as ‘n mens teen ‘n berg op geloop het, moet jy weer af klim na die alledaagse lewe.  Dis onmoontlik om vir ewig van die realiteit van die alledaagse te ontsnap.

  • Die pad wat ons verder moet loop

Die alledaagse lewe gebeur met ons.  Ons moet weer die dinge hanteer wat ons voor hierdie ontmoeting moes hanteer.  ‘n Mens kan amper sê: “Alles keer weer terug na normaal”.  En die gevaar bestaan dat dit dan weereens die wonderlike ervaring kan uitwis.

  • Leef vanuit die ontmoeting

Waak daarteen.  Hou vas aan die ervaring.  Laat die glans-ontmoeting jou lewe verder bepaal.  Sien uit na soortgelyke ervarings.  Raak stil voor God en leef uit die eerste ontmoeting.