Preekskets 25 Februarie 2018 Ds Jacques – Liefde is Sy wet


Teks:  Romeine 13:8-14

Liedere:  167, 391, 334

  • Goeie en slegte skuld

Enige finansiële kundige sal vir ‘n mens sê dat daar twee vorme van skuld is.  Aan die een kant is daar skuld wat ‘n mens aangaan om jou lewenskwaliteit op die langtermyn te verbeter.  Dit is soos om byvoorbeeld ‘n huis te koop wat met verloop van tyd in waarde toeneem.  Aan die ander kant is daar skuld wat ‘n mens aangaan wat nou vir jou onmiddelike verandering in jou lewe beteken, maar op die langtermyn word ‘n mens daardeur verarm.  Dit is soos om ‘n nuwe voertuig te koop of op ‘n duur vakansie te gaan.  Dit is nou lekker maar oor ‘n paar jaar is die motor nie meer veel werd nie of jy het slegs die foto’s van die vakansie oor, maar finansieel is ‘n mens nie in ‘n beter posisie nie.

  • Joodse en nie-Joodse gelowiges

In die Bybelse tyd kom daar mense tot bekering.  In die begin versprei die evangelie veral sterk onder mense uit ‘n Joodse agtergrond, maar gou word die evangelie ook aan nie-Jode verkondig en bekerings vind aansienlik vinniger onder hulle plaas as onder die Jode.  As gevolg van die Jode se streng godsdienstige agtergrond verwag hulle dat nie-Jode onder dieselfde streng reëls moet staan.  Hulle moet ook besny word, die Sabatdag onderhou, die Joodse gebruike hou en hul feeste vier.  ‘n Groot stryd ontstaan en Paulus moet in hierdie situasie leiding gee.

  • Al wat ons mag skuld is liefde

Paulus antwoord die mense egter op ‘n heel ander manier.  Hy sê vir hulle dat Jesus se koms na die aarde die hele bestel van aanbidding kom verander het.  Nou gaan dit nie meer oor die gehoorsaamheid aan reëls en wette nie, maar oor die uitleef van wat ‘n mens glo.  Die sigbare bewys van ‘n mens se geloof is wanneer jou liefde vir Jesus sigbaar word in liefde teenoor alle mense.  Wanneer ‘n mens skuld wat jy wil maak evalueer, is een saak waarna ‘n mens kan kyk, wat jou kan help om te bepaal of dit die moeite werd is om die skuld aan te gaan, die vraag:  Wat gaan die langtermyn gevolg wees van dit wat ek nou doen?  As ‘n mens dan sien dat daar positiewe reaksie en groei gaan plaasvind, is dit die moeite werd.  Dit is presies wat Paulus wil hê hier moet gebeur.  Liefde moet gevolge hê.  Die liefde wat ons bewys moet evangelise groei tot gevolg hê.

 

  • Ons is nie veronderstel om in die skuld te wees nie

Tog is ons eerste prioriteit om om seker te maak ons voer ons liefdes opdrag uit en staan nie in die skuld by God of mense nie.  Ons is veronderstel om ons deel daagliks te doen.

  • Want, wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit

Dit is die gevolg van liefdes gehoorsaamheid.

Laastens herinner Paulus ons ook daaraan dat daar min tyd oor is om lief te hê hier op aarde.  Voer dus die opdrag daagliks passievol uit.