Preekskets 11 Maart 2018 Ds Fanie Loots – Bibles for believers – Hoe sal hulle hoor


Harvesters Ministries

Bibles for believers – Hoe sal hulle hoor.

 

Teks:  Romeine 10: 8-15

Liedere:  18, 525, 524

 

  • Nood vir Christus

Sonder dat die mense dit eers besef is daar ‘n reuse honger na Christus.  As ‘n mens die naam van Jesus op jou lippe neem en bely dat jy in Hom glo word ons vrygespreek en kinders van God gemaak.  Hy is die een wat vir ons gesterf het en ook uit die dood opgewek is sodat ons kan leef.  Vir Christus maak dit nie saak uit watter agtergrond ‘n mens kom nie.  Al wat Hy van ons vra is dat ons met ons hele hart in Hom glo.

  • Nood vir kerke

Daarvoor is daar egter kerke reg oor die wêreld nodig, want hoe kan die wêreld Christus liefkry en Christus volg as daar nie mense is wat van Hom vertel nie.  Hierdie boodskappers van God se voetstappe klink wonderlik, want hulle bring die goeie boodskap van verlossing.  Daar is dus instansies nodig wat uit gelowiges bestaan wat die boodskap in die wêreld wil instuur en ander wat geroep word om te gaan verkondig te ondersteun.

  • Nood vir waarheid

Die vraag is egter, hoe kan mense glo as die waarheid nie na hulle toe gebring word nie.  Iemand moet preek, iemand moet van die verlossing van Christus verkondig.  Vers 8 vertel vir ons dat dat die Woord naby aan ons gekom het, in ons hart en in ons mond.  Hierdie woord van waarheid, wat handel oor die verlossing van Christus is die waarheid waarna alle mense smag.

Ons verander dan lewens deur die evangelie te bring na mense en hulle in te trek in die liggaam van Christus, waar hulle groei, opgelei en dan gestuur word.

Christus bly die Hoof van die kerk.  Hy is die Opper Herder van die kerk.  As mense deur God geroep en gestuur word moet ons besef dat ons in sy diens staan.  Ons voer Sy opdragte uit en ons bou aan Sy kerk op aarde.

Die gemeenskap van wedergebore gelowiges word deur God toegerus en gestuur, maar Christus staan altyd in die middelpunt van alle waarmee die kerk besig is.  Alles staan in die liefde van God vir die wêreld.  God vra dan van ons ‘n reaksie.  Die reaksie is dan dat ons vir God moet lief wees, vir mense moet lief wees en mense moet toerus en uitstuur as dissipels in Sy diens.