Preekskets 18 Maart 2018 Ds Jacques – Die tyd van Sy verheerliking het gekom


Teks:  Johannes 12: 20-36

Liedere:  159, 260, 258, 396

  • Die tyd van Sy verheerliking is hier

Dink net hoeveel keer het Jesus vir die mense gesê: ”Bly stil oor wat Ek gedoen het, My tyd van verheerliking het nog nie gekom nie”.  Jesus het by verskeie geleenthede mense genees en dan vir hullee gesê dat hulle hulself volgens die reinigings handelinge moes reining, aan die priesters moes gaan wys en dan hul plek in die gemeenskap inneem.  Hoekom was dit so?  Die rede hiervoor was dat Jesus wou seker maak dat mense Hom om die regte rede navolg.  Jesus se roeping was nie om net te kom wonderwerke doen en ‘n groot aanhang te vergader nie.  As mense Jesus sou navolg as gevolg van die wonders wat Hy verrig, sou die mense se fokus verkeerd wees.  Sy hooffokus was voordurend dat mense hulle moes bekeer.

Maar nou het Sy tyd aangebreek!  Van nou af hoef die mense, of moet ‘n mens eerder sê mag die mense nie meer stilbly oor wie Hy is nie.  Wanneer Jesus aankondig dat Sy tyd van verheerliking aangebreek het, mag hulle dalk dink dat Hy hulle van die Romeine se oorheersing sou kom bevry.

In hierdie teksgedeelte verduidelik Jesus egter vir Sy volgelinge wat Sy verheerliking werklik beteken.

  • Verheerlik deur te sterf

Die mense is geskok wanneer Jesus vir hulle vertel dat Hy nog net ‘n kort rukkie by hulle gaan wees en dat H gaan sterf.  Hulle is geskok, verslae en selfs teleurgesteld.  Hoe is dit moontlik dat ‘n mens verheerlik kan word as jy sterf?  Die twee pas nie bymekaar.  Dis nie waarom hulle alles gelos het om agter Jesus aan te loop nie.

  • Soos ‘n koringkorrel

Jesus gebruik ‘n pragtige praktiese verduideliking.  Soos wat ‘n koringkorrel in die grond moet val en moet sterf om so ‘n nuwe oes te kan verseker, so moet Hy vir mense se sonde sterf om nuwe lewe vir Sy volgelinge te bring.  Jesus is bereid om die volledige pad te stap omdat Hy weet wat die uiteinde daarvan sal wees.  Sy prioriteite is anders as wat die mense s’n was, want Sy prioriteite word deur ‘n baie groter saak gedryf.

  • Wat is jou lewensprioriteite?

Word ons lewensdoel ook bepaal deur iets groters as die nou?  As Jesus se lig ons aangeraak het en verlig het sal ons lewensdoel wees om die lig uit te straal in die wêreld om ons.  Mag dit wees dat die lydingstyd ons by ‘n punt bring waar ons oor ons eie prioriteite sal dink en aanpassings maak waar nodig.