Preekskets 13 Mei 2018 Ds Jacques – Loof Hom wat in die Naam van die Here kom


Liedere:  33 (Totius beryming), 501, 499 en 523

Teks:  Matteus 23:37-39

  • ‘n Koning se wens

Ons sien in hierdie teksgedeelte dat Jesus die Jode van Jerusalem met groot hartseer aanspreek.  God het ‘n wens vir Sy volk gehad.  Ons sien dat Hy dit met ‘n vergelyking beskryf.  God is soos ‘n hoenderhen wat al haar kuiken in veilige beskutting onder haar vlerke vergader.  Dit is dan ook die wens wat Jesus het, naamlik dat die Jode dit sal verstaan en sal glo.

  • Onwillige volgelinge

Ons tref egter ‘n hele klomp onwillige Jode aan.  Dit is soos ‘n hen wat ‘n klompie gans eiers saam met haar eie eiers uitbroei.  Haar moederinstink maak dat sy vir haar aanneem kuikens net soveel aandag gee as aan haar eie.  Wanneer hierdie kuikens egter groter word, bepaal hul instink dat hulle in die dam wil swem.  As hoederhen maak dit eenvoudig nie vir haar sin nie.  Sy probeer alles om hulle uit die water te kry en van die water af weg te hou.  Jesus Christus sê dat Hy dieselfde onwilligheid by die Jode aangetref het.  Alhoewel hulle veronderstel is om in groot dankbaarheid te reageer dat Hy as die verwagte Messias gekom het, draai hulle hul rug op Hom en stel hulle nie belang in wat Hy hulle bied nie.  Dis asof hulle volgens ‘n ander instink reageer.

In plaas daarvan om volgelinge van Jesus te word, maak hulle die profete dood en stenig die boodskappers.  Hulle was dus nie net onwillig om te luister nie.  Hulle gaan selfs verder.  Hulle probeer om hierdie boodskap uit te roei.

  • ‘n Verdeelde huis

Tog is daar boodskappers en profete, asook dissipels wat wel glo.  Daar is die wat bereid is om die boodskap uit te dra ten spyte van die verdrukking wat vir hulle voorlê.  Die voortdurende keuse bly dus, is ek ‘n navolger van Jesus of is ek ‘n vervolger?

  • Erge straf

Vir Jerusalem word ‘n erge straf aangekondig.  Die hele stad sal verwoes word en in ‘n puinhoop verander word.  Die ergste is egter altyd die geestelike puinhoop wat in Jerusalem oorbly.  In plaas van ‘n groep mense wat onder die beskerming van God leef, raak hulle nou vlugtelinge.

  • Maar die Koning se wens word tog waar

Al is die reaksie van die Jode nie na wense nie, is daar steeds baie mense wat in geloof reageer.  Wat dan saam met alle mense, soos wat ons ook in Filippense 2:5-11 sien, die knie buig en erken dat Jesus die Here is.  Selfs die wat nou nee vir Jesus sê sal daardie dag geforseer word om te moet erken dat Hy die enigste Here is.  Watter blye dag is dit nie om na uit te sien nie.

 

Ds Jacques Myburgh