Preekskets 10 Junie 2018 Ds Toon van der Merwe – Weet jy dat jy erfgenaam van God se hemelse skatte is?


Efesiers 1:18 Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het.

1Petrus 1:3,4: Nou het ons ‘n lewende hoop op ‘n onverganklike, onbesmette en onverwelkte erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.

‘n Erfenis is nie iets waarop ons kan aanspraak maak asof ons hard daarvoor gewerk of op enige manier verdien het nie. Dat ons van ons ouers of wieookal erf, is ‘n geskenk van die gewer aan my.

Dis ook nie iets waaroor ons aldag dink nie. Want om te erf moet die persoon wat die erfnis nalaat , eers sterf en ons wens dit vir niemand toe nie. Veral nie ons ouers of naaste vriende nie.

En omdat ons nie aan ons aardse erfenisse wil dink nie, dink ons ook nie  aan ons hemelse erfenis wat God op grond van die sterwe en opstanding van Jesus deur sy Heilige Gees gee aan elkeen wat ‘n kind van God is.

Vir die gemeentes van Klein Asie wat swaar kry onder die vervolging , ekonomiese en staatkundige druk,  wil Paulus en Petrus bemoedig deur hulle te wys op die heerlike erfenis wat op elkeen wag wat volhard in die geloof . ‘n Erfenis wat deur God vir elkeen bewaar word in die hemel en wat gewaarborg en verseel is deur die Heilige Gees.

‘n Erfenis wat al die eienskappe het wat ‘n aardse erfenis nie het nie. ‘n Aardse erfenis hang af van hoe die bemaker dink oor die ontvanger van die erfenis. En wat hy of sy bemaak is maar uitgelewer aan die verganklikheid, inflasie en diefstal.

Petrus se die erfenis van God word gewaarborg deur die Heilige Gees. Elkeen wat in Jesus Christus glo,  ontvang ‘n onverganklike (lees:ewige, oneindige) , onbesoedelde en onverwelklike erfenis.

Vraag is net: Leef ons uit die armoede van ons ie verganklike erfenis of uit die lewende hoop en blydskap van ‘n ewige erfenis uit die hand van God?