Preekskets 17 Junie 2018 Ds Jacques – God se plan verander


Teks:  1 Samuel 15:34-16:13

Liedere:  190:1,2,3    500:1,3    280:1,2,3

 

Die boek Samuel handel tot ‘n groot mate oor die rol van die profeet Samuel.  Die eerste paar hoofstukke vertel ons van die wonderbaarlike belofte van sy geboorte en ook van sy uitsonderlike roeping as ‘n profeet.  Sy taak as pa van sy seuns het hy egter nie goed vervul nie.  Wanneer dit dus tyd raak dat sy seuns die verantwoordelikheid as leiers van die volk moet oorneem, sien ons dat hulle die volk bedrieg, omkoopgeld neem en regsake verdraai.  Die volk vra gevolglik dat ‘n koning oor hulle aangestel moet word.  Dit raak dan Samuel se verantwoordelikheid om die eerste koning van Israel te salf.  Saul begin sy verantwoordelikheid as koning baie goed.  Maar na ‘n jaar of twee began hy ‘n groot fout.  Hy kan nie tydens ‘n veldslag op Samuel wag om ‘n offer aan die Here te bring nie en besluit om self die offer te bring.  Hy word sterk hieroor deur Samuel veroordeel.  Hierna begin sy koninkskap al vinniger in ‘n afwaardse spiral afsak.

Die gevolg is dat God vir Saul as koning verwerp.  Samuel is om verskeie redes baie ontsteld hieroor en treur oor dit wat besig is om te gebeur.  Samuel smeek selfs dat God Sy besluit moet heroorweeg.  Dan vra God egter vir Samuel hoe lank hy nog aan die verlede gaan vashou.  God het klaar besluit en Samuel moet hierin berus.

God gaan ‘n nuwe koning vir Israel aanwys en Samuel moet gaan om hom te salf.  Verstaanbaar is Samuel bang om dit te doen.  Hy vrees dat Saul hiervan sal uitvind.  God stel hom egter gerus en gee vir hom ‘n plan hoe hy kan maak.

Ons leef in ‘n wêreld waar baie mense ons al teleurgestel het of seergemaak het.  Dit is nooit lekker as dit met ons gebeur nie.  Ook soos in die geval van Samuel kan ons vir lank hieroor sit en top.  God het egter al klaar ‘n beter plan ingedagte.  Dawid gaan oorneem waar Saul sy taak reg voltooi het nie.  Ons het ook die keuse om te sit en treur en ontsteld te bly of ons kan soos Samuel maak en God se nuwe plan omarm.  Samuel stap die pad saam met God en tree in God se plan op.  Die vraag vir ons is:  Wie se plan vertrou ons?  Ons moet besef dat God altyd beter weet. Soms gebeur vreemde dinge in ons lewe juis sodat God se plan vir ons lewe duideliker sigbaar kan raak en ons geforseer word om dit te begin navolg.  Sy plan vir ons lewe is altyd beter as ons eie planne.