Preekskets 19 Augustus 2018 Ds Jacques – Wie sê julle is Ek?


Teks:  Johannes 6:52-59 en Matteus 16:5-20

Liedere:  334:1,2,3,4    542:1,2   303   532:1,2,3

 

In Johannes 1:36 herken Johannes vir Jesus vir wie Hy is, wanneer hy uitroep: “Daar is die Lam van God”.  Onder leiding van die Heilige Gees is hy instaat om Jesus te herken en Hom dan te erken as die Gestuurde van God.  Wanneer ‘n mens egter na die vergelyking kyk waarmee hy Jesus bekendstel, is ‘n mens se eerste reaksie dat dit sekerlik ‘n fout moet wees.  Hoe kan mense geïnspireer word om ‘n magtige leier te volg wat aan die wêreld bekendgestel word as ‘n lam.

As ‘n mens so dink verstaan jy wie Jesus is heeltemal verkeerd.  Hy het juis nie gekom om gedien te word nie, maar om te kom dien en saam met dit ook vir ons te kom leer wat dit beteken om werklik te dien.  Jesus is baie wonderwerke gedoen.  Baie mense het agter Hom aangestroom om hierdie wonderwerke te sien gebeur en moontlik omdat hulle self ook gehoop het vir ‘n wonder in hul eie lewe.  As dit die enigste rede is waarom Jesus gevolg word mis ‘n mens op soveel uit.

Jesus verduidelik aan Sy volgelinge wat die verskil is tussen die wonderwerke wat Hy doen en Hyself wat die ware Wonderwerker is.  Hy vermeerder brood wanneer mense honger is en sonder kos sit.  Hy genees mense wat genesing nodig het.  Hy help waar hulp gevra word.  Maar Hy bied soveel meer.  Hy leer Sy volgelinge dat mense wat op so ‘n manier gehelp word slegs tydelike verligting van hul probleme ontvang het.  Die Israeliete wat deur God in die woestyn met manna gevoed is, het almal gesterf.  Die mense wat die brood geëet wat Jesus vermeerder het gaan ook almal sterf.

Hy kom egter om Homself as die Ware Brood aan die mense te bied.  Hy is die Lewegewende Brood.  Hy is die een wat die voeding vir die menslike siel verskaf.  Daarvoor gee Hy Sy eie liggaam, Sy vlees.  In die wonderwerke gee Hy die middele wat die mense op daardie stadium in hul konteks nodig het.  As die Lewende Brood gee Hy Homself sodat ons ewig kan lewe.  Wanneer Jesus dan die vraag aan Sy dissipels stel: “Wie sê die mense is Ek?”, dink ek stel hy hulle voor ‘n keuse om te besluit hoe hulle oor Hom en Sy opdrag in die wêreld dink.  Sien hulle Hom slegs as die een wat tydelike verligting deur middel van wonders bring of sien hulle Hom as die Seun van God, die Lam van God, wat Sy lewe gee sodat ons kan leef.  Petrus antwoord korrek: “U is die Christus, die Seun van die Lewende God”.

Mag ons nooit aan hierdie sekerheid twyfel nie.