Preekskets 2 September 2018 Ds Jacques – Kom Jesus kom


Teks:  Matteus 24:32-44

 

  • Jesus kom beslis weer

In hierdie teksgedeelte leer Jesus die dissipels en hoorders dat Sy koninkryk anders werk as die manier waarop mense gewoonlik dink.  Alhoewel sy dissipels en volgelinge dalk gedink het dat Hy gekom het om soos die groot leiers voor Sy tyd ‘n ereplek in die wêreld te kom inneem, gaan Hy hulle egter verlaat en terugkeer na die hemel.  Hulle hoef egter nie daaroor ontsteld te wees nie, want Hy belowe hulle dat Hy beslis weer na hulle sal terugkeer.  Sy weggaan is slegs tydelik, maar noodsaaklik.

  • Daar is duidelike tekens

Soos wat die natuur tydens die seisoene verander en hierdie verandering vir ons ‘n duidelike aanduiding is dat die nuwe seisoen om die draai lê, so gee God ook vir ons sekere aanduidings van die terugkeer van Jesus na die aarde.  Soos wat ‘n mens dankbaar is vir die nuwe groei wat in die natuur sigbaar is, die winter se koue begin verbygaan en daar ‘n vooruitsig is van vrugte en blomme, so wil Jesus hê moet die tekens van die tye ons ook opgewonde maak oor dit wat op die punt staan om te gebeur.

  • Niemand behalwe die Vader weet nie

Wat baie belangrik is om te ontvang, is dat die tekens slegs aanduiders is en nie besliste bepalers waarvolgens ‘n mens definitiewe somme kan maak om die presiese datum van Jesus se terugkeer te bereken nie.  Die aanduiders is slegs daar om ons aan die terugkoms te herinner en om ons daaroor opgewonde te maak.  Dit is slegs die Vader wat alleen weet wanneer daardie dag vir die wêreld gaan aanbreek.

  • Wees altyd waaksaam

Die voorbeeld van iemand wat sy huis teen inbrake beveilig word nou vir ons voorgehou om die onverwagsheid van Jesus se terugkoms te verduidelik.  Indien ‘n persoon die presiese tyd en datum kon weet wanneer iemand by sy huis wou inbreek, kon hy sorg dat alles gereed is daarvoor.  Die alarm is gestel, al die deur is gesluit, die nooddienste is ingelig, die bure wag saam vir die skelms.  Maar nou sê die teks vir ons dat ‘n mens juis nie weet wanneer so iets met jou kan gebeur nie.  Daarom moet ‘n mens sorg dat jy elke dag waaksaam is.  Jy moet sorg dat jy elke dag so iets kan verwag.  Op ‘n soortgelyke manier wil Jesus hê dat ons waaksaam moet wees oor Sy terugkoms.

  • Wees altyd gereed

Ons moet ook sorg dat ons elke dag gereed is vir dit wat gebeur.  Omdat ons in ‘n verhouding met God moet staan en omdat dit die enigste toelatingsvereiste is om as kind van God gereken te word, moet ons sorg dat ons verhouding met Hom elke dag so sterk is dat ons elke dag gereed is om saam met Hom te kan gaan.  Jesus kom.  Wees daarvoor gereed.