Preekskets 9 September 2018 Ds Jacques – Jesus se vergifnis is vir almal


Teks:  Markus 7:24-30

  • Jesus wou ongemerk bly

Toe Jesus en Sy dissipels in die dorp aankom wou Hy op daardie stadium onder die radar beweeg.  Of Hy gedink het dat Sy dissipels op daardie stadium rus nodig het en of Hy bang was dat die mense om die verkeerde redes na Hom sou kom, weet ons nie.

  • Tog kan Hy nie ongesiens bly nie

Dit is net eenvoudig ontmoontlik vir Hom om ongemerk te bly.  Verseker was daar van Sy volgelinge wat agtergekom het dat Hy in die dorp was.  Dit neem dus nie baie lank vir ‘n sekere vrou van die dorp om agter te kom dat Hy in hulle midde is nie.  Hierdie vrou sit met ‘n baie groot probleem.  Haar dogter is duiwels-besete.  Niks wat sy tot nou kon doen het gehelp dat haar kind gesond kon word nie.  Nou doen sy die enigste ding wat sy nog kan dink wat kan werk.  Sy kom stel haar saak voor Jesus.

  • ‘n Heidense, nie-Joodse, Griekse vrou, met ‘n kind met ‘n onrein-gees, “pla” vir Jesus

In hierdie verhaal sien ons dat alles wat die Jode as uitsluitings gesien het teen hierdie vrou tel.  Jesus kon baie maklik ook dieselfde gedoen het en haar eenvoudig net weggestuur het omdat sy nie aan die voorvereistes vir ‘n getroue Jood of gelowige voldoen nie.  Tog vat sy haar kans.

  • Jesus het oënskynlik net vir die Jode gekom

Jesus se eerste reaksie laat ons verstaan dat Hy nie van plan was om haar te help nie.  Hy sê vir haar dat Hy nie die kos wat vir die huismense bedoel is vir die honde kan gee nie.  Sy sê egter dat dit vir haar goed genoeg sal wees as Jesus net vir haar van die krummels sal laat kry.  Sy sal met die minste tevrede wees.

  • Jesus luister na haar en hoor haar geloof

Wanneer Jesus haar toewyding, haar geloof in Hom, haar omgee vir haar kind hoor, is Hy so aangeraak dat Hy vir haar sê sy kan maar teruggaan.  Daar is aan haar versoek voldoen.

  • Jesus se genade is ook vir haar bedoel

Ons sien nou dat Jesus se genade verder strek as net vir die Jode.  Dit is beskikbaar vir enige iemand wat in geloof daarvoor vra.  Niks diskwalifiseer iemand van God se liefde en genade nie.  Dit behoort ons opgewonde te maak oor ons posisie voor God.  Dit behoort ons ook te laat besef dat alle ander mense ook vir God saak maak.  Mag ons nooit ophou om dit met die wêreld te deel nie.