Preekskets 21 Oktober 2018 Ds Jacques – Jesus is die Lig is die Lewe


Teks: 1 Joh 1:1-10

 

Johannes skryf hierdie brief aan ‘n jong gemeente wat nog onseker voel oor hoe hulle in hul eie gemeenskap moet funksioneer en getrou moet bly aan die Here.  Om hulle hiermee te help en ook te versterk in hul geloof, skryf hy vir hulle.

  • Met die Lewe van Jesus gebeur die Woord.

Hy begin eers met ‘n getuienis van Jesus se invloed in sy eie lewe.  Hy het vir Jesus gesien, gehoor, beleef.  Daarom kan hulle hom maar glo en vertrou as hy oor hierdie Jesus getuig.  Die boodskap wat hy gebring het is daarom waar.  Gevolglik moet hulle hulle ook nie steur aan ander valshede wat hulle hoor nie.  Dit moet vir hulle as die toets dien wanneer hulle na die boodskap luister.  Wanneer Jesus in hierdie wêreld leef word die Woord van God vir ons sigbaar.

  • Die Lewe moet geleef word.

Die gemeente word daaraan herinner en ook aangemoedig om hierdie lewe self ook te leef.  Hulle en ons is navolgers van hierdie Woord.  Ons lewe moet daarvan ‘n getuienis wees.

  • Daar is ware vrede in hierdie Lewe en die uitdra daarvan.

Om hierdie lewe so te lewe, om hierdie Woord te ken, bring ware vrede.  Daarom kan ons nie anders as om dit ons hele lewe lank uit te dra nie.

Gelowiges/Navolgers doen 3 dinge:

  • Verkondig hierdie Boodskap.

Johannes roep dan die mense op tot getuienis.  Dit is die enigste teenvoeter vir valshede.  Leef die waarheid volgens die Woord wat God vir ons in Jesus gegee het.  Wanneer soekers dan na die valsheid luister en daarteenoor die gelowiges se lewe sien, dien dit tot motivering vir hulle om die waarheid te kies en ook die ware vrede in hul lewe te ervaar.

  • Lewe in die Lig.

Wees ‘n voorbeeld vir ander.  Doen wat volgens die Woord van God reg is.  Daar is nie plek vir duisternis in die navolging van God nie.  God is lig en daarom moet navolgers van God se lewe ook van die Lig getuig.  Wat Johannes dus ook sê is dat as die lig nie sigbaar is in die navolger se lewe nie, so ‘n persoon vir homself lieg en ‘n skynheilige lewe leef.

  • Vertel die waarheid oor sonde.

Daarom moet navolgers nie doekies om draai nie.  Praat die waarheid oor sonde.  Sê wat die gevolge van volgehoue sonde gaan wees.  Erken eie sonde.  Bely dit en maak reg waar daar reggemaak moet word.  En vra God om deur Sy Gees die nodige ondersteuning in jou lewe te gee sodat jy jou lewe in die lig tot eer van God kan leef.