Preekskets 4 November 2018 Ds Jacques – Ewig verlos deur die Ewige Offer


Teks:  Hebr 9:11-14

 

In die brief aan die Hebreërs is die skrywer besig om die lesers te motiveer om voort te gaan met hul aanbidding van God deur Jesus Christus.  Hier is hy besig om die lesers te motiveer deur hul terug te neem na die oorsprong van die Joodse aanbidding van God.

Die formele geskiedenis van die aanbidding van die Israeliete begin wanneer  Moses  die Wet ontvang en die Israeliete hulself aan God verbind.  Die kernelement wat hulle anders maak as ander volke is die tabernakel wat in die middel van die volk geplaas word.  Dit was vir hulle ‘n daaglikse herinnering daaraan dat hulle God se volk is en dat Hy hulle God is.

  • Die hoëpriester.

Die priesters het die volk voor gegaan in die aanbidding.  Die volk moes gereeld hul skuld bely en vir God se vergifnis vra.  Hulle het as die middelaars gedien.  Die hoëpriester het een keer ‘n jaar in die allerheiligste ingegaan om vir homself en ook vir die volk se sonde wat hulle dalk per ongeluk gepleeg het, vergifnis te vra.

Verskillende offers is voorgeskryf.  Sommiges moes gebring word om vergifnis van sondes te verkry.  Ander was weer uit dankbaarheid vir God se voorsiening in die lewe gebring.  Die probleem was egter dat dit altyd net tydelike oplossings was.

  • Wat was die resultaat?

Israeliete het tydelik tevrede gevoel, maar moes maar weer en weer gaan om hul verhouding met God te herstel.

  • n Volkome offer deur die Gees.

Daarom het God vir Jesus as die eenmalige, volledige en volkome offer na die aarde gestuur.  Jesus is nie soos die hoëpriester jaarliks nodig om versoening te bring nie.  Jesus was self die offer.  Hy het die volle prys vir alle mense se offers betaal.  Nou is dit nie meer nodig om enige ander vorm van offer te bring nie, behalwe om net in Jesus se verlossingswerk te glo en ons lewe aan Hom toe te vertrou.

  • Sodat ons die lewende God kan dien.

Deur die offer wat Jesus gebring het is dit die eerste keer nou vir die mense moontlik om in ‘n herstelde verhouding met God te leef.  Jesus het alles wat vir die mens onmoontlik was, moontlik gemaak deur Sy kruisdood.  Al wat nou oorbly is dat ons God deur ons lewe aanbid.  Jesus het so die verhoudingsbreuk kom herstel.  En ons kan nou werklik dien soos wat ons moet.