Preekskets 9 Desember 2018 Ds Jacques – Oor Jou verheug Ek My


Teks:  Markus 1:9-11

Liedere:  345:1,2,4    334:1-4    293:1,3    365:1,3

Ons almal weet dat Kersfees in die eerste plek oor Jesus se koms na die aarde gaan.  Saam met dit is dit egter ook belangrik om te onthou dat Jesus as die Seun van God na die aarde toe gekom het.  Ons sien ook in die Kersverhaal die hart van ‘n liefdevolle Vader wat Sy Seun na ‘n verlore mensdom toe stuur.

God stuur Sy Seun met die oneindige liefde wat Hy vir ons het, maar Hy stuur nie Sy Seun sonder Sy ondersteuning nie.  Hy laat Hom nooit alleen nie.  Daarom kan die Seun na die wêreld toe kom en Sy opdrag kom uitvoer.  Hy weet Sy Vader sal Hom nooit alleen laat nie.  Die band tussen Pa en Seun is altyd daar.  Dit is sterker as wat enige iets kan wees wat met Hom kan gebeur.

As aardse pa’s (ouers) leer dit vir ons wat die verantwoordelikheid van pa (ouer) wees, beteken.

“A good example is the best gift you can offer to your children. In your absence, your example is present, which means you are present always!”

Hoe anders sou die wêreld nie gewees het as kinders besef het dat hul pa’s (ouers):

  • Hul onvoorwaardelik liefhet.
  • Daar is vir hulle.
  • ‘n Voorbeeld vir hulle stel.
  • Trots is op hulle.

Ons leer in ‘n tyd in hierdie wêreld waar gebore gesinne, kinders uit enkelouer gesinne, egskeidings en gesinsgeweld oral om ons voorkom.  Ons leef in ‘n tyd waar ouers al meer afwesig raak as gevolg van bogenoemde redes, maar ook as gevolg van die druk wat beroepe op ouers se tyd plaas.  Ons leef in ‘n wêreld waar die televisie, rekenaars, die tegnologie van die tyd, ‘n groter impak maak op kinders se tyd en opvoeding as hul eie oeurs.  As ons hierdie in ag neem, is dit dalk net nodig om ons prioriteite te heroorweeg.  As God dit nodig ag om die volgende woorde  te uiter:  “Jy is My geliefde Seun.  Oor Jou verheug Ek My” – Markus 1:11, hoeveel te meer moet ons dit nie doen nie.  Ons verstaan nie naastenby God se volmaakte liefde nie.  Jesus verstaan dit wel, want hy kom van die Vader af en keer weer na Hom terug.  As Sy Vader dit nodig ag om Sy Seun te bemoedig en te verseker van Sy Vader liefde, kan ons nie anders as om dieselfde te doen nie.

Kom ons sien in die Kerstyd iets hiervan raak.  Kom ons doen ook so teenoor ons eie kinders en familielede.