Preekskets 16 Desember 2018 Ds Jacques – In die Here is redding en troos


Teks:  Sefanja 3:14-20

Liedere:  344: 1,2,3    284: 1,2,3    365: 1,2,3

 

Alhoewel Sefanja as een van die klein profete gereken word as gevolg van die lengte van die profetiese boek wat hy nagelaat het, het hy vir ‘n geruime tyd as profeet opgetree en het hy ‘n groot impak op die geskiedenis van Israel gehad.

Hy tree van 640-609 v.C. as profeet op.  Tydens Manasse en Amon se tyd gaan dit geestelik baie sleg met Israel.  Die volk het in afgodediens verval, sosiale onreg is aan die orde van die dag en korrupsie bereik ongekende hoogtes.  Verder het die Assiriërs ‘n wurggreep op die wêreld.

In hierdie tyd kom hy met ‘n oordeelsboodskap na die volk.  Hy sê vir hulle dat hulle moet afsien van die onreg en terugkeer na die Woord van die Here.  Dinge begin tog verander.  In 633 v.C. sterf Assurbanipal en die Assiriërs begin hul mag verloor.  Josia word in 622 v.C. konin van Israel.  In die tyd van Josia vind baie groot hervormings plaas.  Die volk keer terug na die Here.

Dit hou egter nie vir baie lank nie en in 586 v.C. word die volk deur die Babiloniërs in ballingskap weggevoer.  Wat het gemaak dat die volk tog tot inkeer gekom het en vir hierdie tyd hulself opnuuts aan die Here gewy het?

Moontlik die boodskap van ‘n God wat ten spyte van die verwydering van die volk steeds vir hulle lief is en bereid is om hulle te vergewe en te red.

In vers 17 word die mooiste woorde aangetref wanneer Sefanja God se liefde vir Sy mense beskryf.  Hy is stil tevrede met hulle.  Hulle behoort aan Hom.  Hy verander hul lot.  Hy is aan hulle kant.  Hy is by hulle.  Hy is vol vreugde oor hulle.  Hy jubel en juig oor hulle.

God voel vandag nogsteeds net so oor ons.  Daarom stuur Hy Sy Seun na die wêreld.  Om ons te verseker dat Hy ‘n God is wat by ons wil wees.

Eien dit vir jou toe.  Wees bly daaroor.  Sing ‘n lied tot eer van God met woorde wat omgee vir ander.  Dis met hierdie wete dat ek en jy moet leef!

Mag Kersfees ons weer herinner aan ons God wat by ons wil wees, wat vir ons wil seën met Sy vrede en wat bereid is om ons al die verkeerhede van die verlede te vergewe sodat ons weer kan besef hoe lief Hy ons het en dat ons waarlik kinders van Hom kan wees.