Preekskets 6 Januarie 2019 Ds Jacques – Nasies kom na die Lig toe


Teks:  Jesaja 60: 1-7

Liedere:  475:1,2    481:2,3    486:1,4

 

  • Daar is duisternis oor die aarde

In die tyd van Jesaja gaan dit baie swaar met Israel.  In die eerste 39 hoofstukke is hy besig om Israel te waarsku oor die verskriklike straf wat op hulle wag indien hulle nie tot inkeer kom en hul verhouding met die Here herstel nie.  Die tweede deel, hoofstuk 40-66, is geskryf in die tyd wat Israel in ballingskap weggevoer is en in ‘n vreemde land moet leef.

Hul land is vernietig, Jerusalem is verniel, die tempel is daarmee heen en saam met dit het hulle hul hoop vir die toekoms verloor.  Natuurlik is ons omstandighede vandag nie presies dieselfde nie, maar ons kan onsself tog indink hoe dit moes wees.  Dan het ons natuurlik ook ons eie uitdagings wat ons moet hanteer.  Ons kan sê dat ons ook in ons tyd duisternis om ons sien en beleef.

  • Laat skyn jou lig

Ten spyte van wat hulle beleef motiveer Jesaja hulle om hul lig te laat skyn in die omstandighede.  Hulle moet nie toelaat dat die omstandighede hul uitsig op die toekoms wegneem nie.  Daar is ‘n toekoms en vanuit hierdie toekoms moet hul anders leef.

  • Die Here het vir jou die lig laat skyn

Dis waar die antwoord lê.  Alhoewel hulle met die idee mag leef dat die Here hulle afgeskryf het of dat die Assiriese gode sterker as die Here was en dit die rede moet wees vir hul omstandighede, herinner Jesaja hulle daaraan dat die Here altyd getrou is.  Dit is hulle wat onttrou geraak het.  Vir 39 hoofstukke het hy hulle juis hieroor gewaarsku.  Maar nou moet hulle onthou dat die Here gereed staan om hulle te help, mits hulle tot inkeer kom.  As die Israeliete dit kan regkry om met verwagting te begin leef, sal hulle God se Lig in hulle lewens begin sien en ervaar.

  • Kyk rondom jou rond

Jesaja sê vir hulle dat hulle om hulle moet rondkyk.  Ja, die omstandighede lyk sleg.  Maar dit is veel belangriker dat hulle God in hul lewens moet begin raaksien.  Dan is dit ook nodig dat hulle moet sien  waar God se Lig nodig is.  Waar is daar mense wat deur hulle aangeraak moet word., vir wie hulle die Lig kan bring.  Indien die Israeliete met hierdie dienende ingesteldheid gaan begin leef, gaan die omstandighede hulle nie meer onder kry nie.

Kyk waar jy die Lig kan bring of die Lig vir ander mense kan uitwys.  Dit is die opdrag, ook nogsteeds vir ons in die jaar 2019.  Kom ons doen dit met oortuiging vanjaar.