Preekskets 13 Januarie 2019 Ds Jacques – Ek is by jou


Teks:  Jesaja 43:1-7

Liedere:  159:1,2,3    582:1,3,4    258:1,2,3

 

  • ‘n Brief vir ballinge

Jesaja skryf aan mense wat in ballingskap is.  Hulle is oor hul verkeerdheid op die vingers getik, maar hulle wou nie hoor nie.  Nou het hulle alles verloor wat vir hulle kosbaar is.

  • Woorde van hoop

Jesaja motiveer die mense om te besef dat dinge weer gaan beter word, maar dan moet hulle hulself aan die Heer verbind.  Hoe lank gaan dit neem?  Watter sort toekoms het die Here ingedagte?  Na 50 jaar van ballingskap is daar baie mense wat nie eens meer kan onthou hoe dit was om in Israel te woon nie.  Baie mense is in ballingskap gebore en dis al wat hulle ken.  Hoekom wou hulle terug gaan?  Wanneer Kores besluit om die ballinge terug te stuur is daar inderdaad heelwat van hulle wat glad nie belangstel om terug te keer nie.

  • ‘n Groot visie

Jesaja motiveer die mense om verder te kyk as blote oorlewing.  As oorlewing al is waaroor dit gaan, kan hulle maar rustig leef waar hulle nou is.  Hulle moet egter ‘n visie begin ontwikkel dat God groter is as dit.  God heers oor die hele aarde en Hy wil hulle gebruik om dit bekend te maak.  Hulle moet nie net terugkeer om Jerusalem te gaan herbou nie, maar om ‘n lig vir nasies reg oor die wêreld te word.

  • God vorm en verlos.

Hoe is dit moontlik dat ‘n klompie verflenterde Joodse ballinge die hele wêreld kan beïnvloed, om so Sy vrede oor die hele aarde te bring?  Jesaja gee vir hulle die antwoord.  Moenie bang wees nie.  God het julle vergewe en nadat Hy vergewe hervorm Hy.  Hy het elkeen van julle op die naam geroep.  Die Here het Israel geskep en is besig om hulle te vorm.  Die Here berei hulle so voor vir dit wat hulle vir Hom moet gaan doen.

  • Ek is by jou

Verder is hulle ook nie alleen nie.  Die Here is by hulle.  Hy het hulle deur water gelei, hy sal hulle ook nadat die vuur hul land verwoes het, weer herstel.  Die Here neem die vrees weg.

  • Jy is kosbaar

Die Here sal voort gaan om julle by te staan en te versorg, want julle is vir Hom kosbaar.  Julle sal uit slawerny bevry word en weer ‘n groot nasie word.

  • Hoe om te lewe

Gaan leef nou uit hierdie verstommende genade van die Here.  Ons wat na die Nuwe Testament leef verstaan die genade nog meer as ons kyk na God wat deur Jesus vir ons die genade gee.

  • Dink nuut oor jouself

Jy is deur God geskep, op die naam geroep, verlos en kosbaar.  God het jou lief en sal altyd by jou wees.  Daarom hoef jy nie bang te wees nie.  Wees versigtig om nie te klein oor jouself te dink nie.  Kyk na jouself deur die oë van God.  Ons kan wees soos God ons gemaak het om te wees en dan kan ons aan ander skenk wat ons van God ontvang het.