Preekskets 20 Januarie 2019 Ds Jacques – Verskeidenheid dien die eenheid


Teks:  1 Kor 12:1-11

Liedere:  454:1,2,3    411:1,2    475:1,2    521:1,2

 

  • Elke kind van God bely dat Jesus die Here is

Paulus begin sy betoog oor die gawes van die Gees in hierdie teks met die een sekerheid wat alle gelowiges deel, naamlik die belydenis dat Jesus die Here is.  As ‘n persoon nog nie die belydenis gemaak het nie, is so ‘n persoon nie deel van die geloofsgemeenskap nie en maak dit wat hy dan vir ons hier verder leer geen sin nie.

  • God is drie, maar een

Reeds wanneer ons by God begin sien ons dat God uit ‘n veelheid bestaan.  God voeg reeds bymekaar om een te vorm en net so werk Hy met Sy kerk.

  • ‘n Verskeidenheid van gawes word deur God gegee

Daarom kan ons verseker weet dat alle gawes wat aan gelowiges gegee word, deur God self voorsien word.  God beplan dit so dat daar verskeie gawes is wat aangewend moet word in Sy diens.

  • Eenheid word beklemtoon

Tog beklemtoon Paulus vir ons die eenheid bo die verskeidenheid.  Die hele idee is dat die verskillende gawes saam aangewend moet word om ‘n sterk eenheid te vorm.

  • Eenheid en eendersheid is nie dieselfde nie

Gelowiges moet besef dat die verwagting nooit is dat ons almal klone van mekaar moet word nie.  Ons moet juis nie almal eenders wees nie, want dan gaan daar baie meer verlore as wat ons wen.

  • Gawes moet gebruik word tot voordeel van almal in die een liggaam

Dit is juis die groot bedoeling van God.  Ons as gelowiges moet eensgesind wees.  Een in doel en een in strewe.  Juis daarin lê die mag van die kerk.  Deur hande te vat en saam te werk bou ons die kerk van God op en werk ons mee aan ‘n versterkte liggaam.

Daar is ook ‘n waarskuwing wat aan ons gerig word.  Ons moet baie versigtig wees vir afguns onder mekaar.  Ons moet seker maak dat ons nie afgunstig raak op mekaar se gawes nie.  Ons moet ook versigtig wees om nie arrogant te raak oor die gawes waaroor ons beskik nie.  Ons word dus gewaarsku om altyd versigtig te wees dat daar nie verdeeldheid in die liggaam kom nie.  Ons moet altyd onthou dat ons dieselfde belydenis deel en daarom altyd daarteen moet waak dat daar ‘n verskeuring onderlik plaasvind.

  • Tree met integriteit op en onthou altyd dat liefde oor alles geskryf staan

Paulus roep ons eintlik op om seker te maak dat ons optrede integriteitvol is.  Ons ja moet ja wees en ons nee nee.  Ons moet seker maak da tons mekaar kan vertrou en na een doel toe werk.  Dit gaan alleenlik moontlik wees as ons deur die liefde van Jesus gedring word.