Preekskets 17 Februarie 2019 Ds Jacques – Gelowiges kyk anders


Teks:  Lukas:  6:17-26

Liedere:  202:1,2,3    381:1,2   293:1,3    273:1,2,3

 

Dink aan die woord lyding:

Wanneer ons aan die woord lyding dink, moet ons onthou dat daar twee vorme van lyding is.

  • Algemene lyding.

Wanneer ons in die algemeen van lyding praat of oor lyding dink, moet ons erken dat alle mense op een of ander tydperk in hulle lewe lyding ervaar.  Almal word deur siekte getref.  Almal moet van tyd tot tyd krississe hanteer wat oor jou pad kom.

Dit is egter nie die saak waaroor Jesus hier met Sy dissipels praat nie.  Hy waarsku Sy volgelinge dat daar vir gelowiges ‘n addisionele vorm van lyding wag.  Net omdat ‘n person hom- of haarself met Jesus assosieer, moet die volgelinge dit te wagte wees om teenkanting, weerstand en selfs vervolging te beleef as gevolg hiervan.  Jesus draai nie doekies met Sy volgelinge om nie.  Twee gedagtes maal nou in ‘n mens se kop:  Sien ek regtig hiervoor kans?  En indien wel, hoe gaan ek dit regkry om sterk te bly staan in hierdie tyd wat kom?

Hoe dra ‘n mens dit?

  • Dink aan ander lydendes.

Eerstens help dit om te besef en te onthou dat jy nie die enigste gelowige is wat lyding ervaar nie.  Jy maak deel uit van ‘n geloofskare wat dit almal ervaar.  Jesus praat hier met Sy volgelinge in die oopte sodat almal dit wat Hy sê kan hoor en kan sien dat daar ‘n geweldige groot groep volgelinge is wat almal die teenkanting kan verwag.

  • Dink aan die magtiges – God is in beheer!

Volgende word gelowiges daaraan herinner dat die mense wat nou in die magposisies sit en dink hulle neem die besluite, net tydelik daar sal wees.  Hulle gaan verseker deur God tot orde geroep word.  En wanneer daardie dag aanbreek, sal die wat getrou aan God gebly het, besef dat dit alles die moeite werd was.

Intussen?

Totdat daardie dag aanbreek, is daar drie dinge wat ons moet doen:

  • Dink aan die tyd wat na die katastrofe kom.
  • Stry teen ongeregtigheid.

As ons dit regkry, is ons besig om anders na die lewe te kyk en gevolglik ook anders in hierdie lewe te leef.