Preekskets 3 Maart 2019 Ds Jacques – Buig in aanbidding voor die Heer


Teks:  Psalm 99

Liedere:  169:1,2,3    233    543:1,2,3

 

  • Die Here bly getrou ten spyte van die volk Israel se ontrou.

Die Pslamdigter begin deur vir ons die kontras tussen God se trou, teenoor die volk se ontrou te skets.  Ten spyte van al die verkeerdheid van die volk, bly God steeds aan Sy verbond met die volk dink en bly Hy daarom getrou aan hulle.

  • God regeer van die allerhoogste en Hy is hoog verhewe bo alle volke.

Die Psalmdigter skets ‘n prentjie van God se grootheid.  Hy is die God wat op ‘n troon sit in die allerhoogste.  Hy is geheel en al anders as wat ons as mense ooit sal of kan wees.   Hy kan ook nie met enige van die gode wat die volke om Israel aanbid, vergelyk word nie.  Aangesien Hy op ‘n troon sit en nie sigbaar, teenwoordig is tussen die mense nie, aangesien daar nie ‘n gesnede beeld van Hom gemaak is waarvoor die mense kan buig nie, is dit moeilik om God voor te stel en te bly onthou dat Hy, ten spyte daarvan dat Hy vanuit die allerhoogste regeer, steeds daagliks by die mense se lewens betrokke is.

  • Hy het die reg lief en Hy verhoor gebede.

Die mense leer God egter ken deur Sy karakter in die alledaagse lewe te ervaar.  Hy is die een wat na hulle omsien, die een wat die reg liefhet en wat toesien dat dit toegepas word.  Daarom, al is daar nie ‘n sigbare beeld van God voor wie die volk kan gaan buig nie, is dit vir hulle maklik om God te ervaar as lewend en kragdadig aan die werk.

  • Daarom word alle volke opgeroep om Sy Naam te prys.

Die volk het dus die verantwoordelikheid om alle volke van hierdie God bewus te maak.  Eerstens deur self getrou te wees aan Hom en Hom te aanbid en dan tweedens om die volke om hulle van God se werking bewus te maak, sodat ook hulle God kan leer vertrou, kan begin aanbid en ervaar hoe ‘n gemeenskap kan raak wat, met die hulp van God, die reg lief het.

Ons staan nou aan die begin van Lydenstyd.  ‘n Tyd waarin ons herinner word aan God wat Sy Seun na ons wêreld stuur sodat ons vergewe kan word en met Hom versoen kan word deur Sy Seun se bloed.   Dit is juis nou die tyd om ons soos die volk in hierdie Psalm, voor God te plaas, ons lewe voor Hom te evalueer en dan met dankbaarheid teenoor die wat Hom nog nie ken nie te getuig.