Preekskets 10 Maart 2019 Ds Jacques – Jesus word in die woestyn versoek


Teks:  Lukas 4:1-13

 

  • Jesus staan voor ‘n groot toets

Na 30 jaar op aarde, breek Jesus se tyd aan waarvoor Hy eintlik na die aarde gekom het.  Hy gaan nou Sy dissipels aanwys, in alle erns met Sy aardse bediening en die pad wat vir Hom voorlê tot by die kruisdood loop.  Om Hom daarvoor gereed te maak onttrek Hy Homself vir 40 dae in ‘n woestyn.  Dit is ‘n tydperk van vas, gebed, afsondering en geestelike verdieping.

  • Drie versoekings volg

Jesus raak honger, dors, moeg en eensaam.  In hierdie tyd vat Satan sy kans om te probeer om Jesus te verwar en te laat twyfel.  Jesus weet waarom Hy na die wêreld moes kom en wat van Hom verwag word.  Satan bly egter die groot verleier.  Daarom hou hy ‘n geelwortel voor Jesus.  Hy probeer om juis te laat twyfel of dit wat Hy moet deurmaak alles die moeite werd is, of die mense vir Hy dit gaan deurmaak die moeite werd is.  Hy bied Hom kits roem, eie eer en liggaamlike bevrediging.

  • Al drie kere weier Jesus om in te gee

Jesus weet wie Hy is.  Hy ken die Skrif.  Hy is gefokus op God.  Hy besef waar Sy ware krag lê.  Hy weet aan wie Hy behoort.  Hy herken die verleier en ontbloot hom vir wie hy is.

  • Jesus bewys dat Hy die ware Messias is

Feitlike elke mens sou onder sulke omstandighede swig.  Dit gebeur feitlik elke dag dat mense voor die versoekings wat oor ons pad kom swig en dan is die omstandighede waarin ons verkeer nog nie eens naastenby vergelykbaar met dit wat Jesus hier moes deurmaak nie.  Ons verloor fokus en fokus dan op onsself.  Nie Jesus nie.  Hy bewys aan ons dat Hy waarlik die gestuurde Messias is.  En omdat Hy waarlik die Seun van God is:

  • Slaag Hy die toets van eiebelang.
  • Slaag Hy die toets van selfverheerliking.
  • Slaag Hy die toets van gehoorsaamheid.

So bly Hy getrou aan Sy roeping.  So leer Hy ook vir ons lesse vir ons lewe.  Met Sy hulp kan ons dan ook die versoekings wat die versoeker op ons pad plaas, hanteer.  Ons moet leer dat ons alleenlik sal kan slaag as ons ‘n soortgelyke verhouding met God het, die Skrif ken en toepas in ons lewe, ons roeping verstaan en dit regkry om van ons eie-ek af na God se doel met ons lewe te verskuif.  Mag ons hierdie Lydenstyd juis gebruik om hierdie sake te ondersoek.  Mag ons God vertrou om ons te verander waar Hy dink ons verandering in ons lewe nodig het.