Preekskets 7 April 2019 Ds Jacques – Hy moet meer word en ek minder


Teks:  1 Johannes 5:1-5 en 18-21

Liedere:  182:1,2,3    244:1,2    214:1,2,3

 

‘n Rusie ontstaan onder Johannes se volgelinge daaroor dat Jesus ook besig is om te doop.  Die volgelinge wil weet of dit nie vir Johannes pla dat Jesus kompetisie vir hom is nie.  Van baie vroeg af gebeur dit ongelukkig in die kerk dat daar verskil van opinie is oor geloofsake.  Soms handel dit oor verskillende oortuigings of sienings.  Soms verskil mense weer oor dogma, interpretasies of oor die praktiese uitleef van jou geloof.

Johannes verstaan egter sy rol binne die groter prentjie.  Hy verduidelik aan sy volgelinge dat alle bevoegdheid om in die naam van God op te tree vanuit die hemel gegee word.  Daarom is die vraag wat mense eerder moet vra:  Is die persoon wat optree ‘n gestuurde van God?  Mense word deur God afgesonder, geroep, toegerus om in Sy diens te staan.  Sy versoek is dus dat die mense minder krities, minder veroordelend en eerder meer ondersteunend moet wees.  Luister eerder na wat Johannes en Jesus hulle leer as om die persoon aan te vat.

Johannes sê dat hulle nie sy boodskap gehoor het nie.  Hy het hulle nog die heeltyd geleer dat sy rol slegs was om die aankondiger te wees van die eintlike een wat oppad was na die aarde.  En nou is Jesus hier en daar is blydskap in die hemel oor Sy koms na die aarde.  Daarom moet Johannes se volgelinge saam met hom hieroor bly wees.

Die enigste maniere hoe dit gaan gebeur is as hulle dit kan regkry om Hom Sy regmatige plek in hul lewe te gee.  Hy moet meer word en hulle minder.  Johannes kry dit reg.  Hy is nie jaloers oor Jesus se bediening nie.  Hy moedig mense eerder aan om Jesus te volg.  Hy besef dat die boodskap wat verkonding word nie oor homself of oor sy eer gaan nie.  Dit gaan oor Jesus en indien Hy dit kan regkry om mense so ver te kry om Jesus te volg, was hy suksesvol in sy taak.  Hy word al minder – die fokus is al minder op wat hy doen en sê.  Jesus al meer – Jesus is bo almal.

Indien die mense dit begin besef sal hulle al minder op geloofsverskille fokus, al minder krities staan en eerder na manier soek om Jesus se naam groot te maak en mense wat daarmee besig is ondersteun.  Indien hulle hierdie booodskap aanvaar en daaroor begin getuig, bevestig hulle so God se geloofwaardigheid in die wêreld.  Dit is hulle opdrag en dit is die opdrag aan elke gelowige in die wêreld.  Voel jy te nagekom, dat jy te min erkenning as gelowiges kry vir wat jy doen, dat ander meer ekenning kry as jy….besef dat Johannes ons leer….dit gaan nie oor ons nie.  Ons al minder en Jesus al meer.  Dan is ons suksesvol in ons taak.