Preekskets 21 April 2019 Ds Jacques – Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo


Teks:  Johannes 20: 26-31

Liedere:  409: 1,2,3   411:1,2,3    422:1,2,3

 

Jesus het reeds aan Maria Magdalena verskyn en daarna aan al die dissipels, maar Tomas was nie by hierdie geleentheid teenwoordig nie.  Wanneer Tomas dan by die ander dissipels aansluit en van hul ervaring hoor, kry hulle hom nie oorreed om dit wat hulle hom vertel te glo nie.  Hy maak dan die bekende uitspraak, dat hy slegs sal glo indien hy sy vingers in die wonde in Jesus se hande en in die wond aan sy sy kan steek.

‘n Tweede ontmoeting vind plaas.  Tydens hierdie verskyning is Tomas teenwoordig.  Jesus groet Sy dissipels met ‘n vredesgroet.  Dan verskuif Jesus se fokus van die groep na Tomas.  Hy spreek Tomas se ongeloof direk aan.  Hy weet dat Tomas nie net deur die getuinenis van die ander dissipels wou glo nie, daarom daag Hy vir Tomas uit om na vore te kom en aan die wonde te kom raak.

“My Here en My God.”  Tomas staan vol verwondering voor Jesus.  Hierdie is inderdaad Jesus en Hy het werklik uit die dood opgestaan.  Jesus berispe tot ‘n mate vir Tomas deur te sê dat Tomas alleenlik kon glo deur vir Jesus fisies te sien.  Sien is glo.

Jesus gaan egter net vir ‘n kort rukkie op aarde wees voordat Hy Sy dissipels finaal gaan verlaat.  Dan sal die kerk net uitbrei deur die dissipels se getuienis oor Jesus.  Niemand gaan dan meer vir Jesus fisies kan sien nie.  Geloof gaan slegs plaasvind deur die hoor van die getuienis oor Jesus.

“Geseënd is die wat nie gesien het nie en tog glo”.  Jesus verstaan hoe moeilik dit vir mense is om iets te glo sonder fisiese bewyse daarvoor.  Daarom hierdie uitspraak van Hom.  Die dissipels het nou die verantwoordelikheid om oor dit wat hulle Jesus sien doen het te getuig sodat meer en meer mense volgelinge van Jesus kan raak.  Die wondertekens wat Hy doen moet deur hulle opgeteken word sodat dit as verdere motivering kan dien om mense te help om tot bekering te kom.

Dit is die enigste manier vir mense om werklik te kan lewe.  Ons kry deel aan die ewige lewe deur in Sy Naam te glo.  Mag ons nooit ophou om in verwondering te raak oor die wonder wat tydens Paasnaweek plaasgevind het nie.  Mag ons ook net soos die dissipels voort gaan om vir ander mense van die wonder te vertel sodat meer mense kans kan kry om in Sy Naam lewe te kry.