Preekskets 12 Mei 2019 Ds Jacques – ‘n Instrument in God se hand.


Teks:  Handelinge 9:36-43

Liedere:  146:1,5    244:1,2    155:1,2,3

 

‘n Vroue-dissipel tree in die stad Joppe op.  Dit is dieselfde stad vanwaar Jona na Tarsis vertrek in die boek Jona.  Die evangelie het al tot by hierdie dorpie versprei.  Joppe is so ongeveer 40 km van Jerusalem af, teen die seë.  ‘n Vrou wat as dissipel optree is vreemd in hierdie mans-gedomineerde wêreld.

In die teks word sy met twee name bekend gestel.  Onder die Grieke het sy as Dorkas bekend gestaan en onder die Jode as Tabita, haar Aramese naam.  Sy sorg vir die kwesbaarstes in die gemeenskap.  Haar goeie dade vind vanuit ‘n dankbare hart plaas.  Sy het die Here leer ken en leer liefkry.  Daaroor is sy baie dankbaar en nou leef sy ‘n toegewyde lewe teenoor die Here.

Sy vervul nie ‘n praat-rol in die verhaal nie.  Daar word nie een keer na enige iets wat sy gesê het of enige preek wat sy gelewer het, verwys nie.  Tog het haar lewe van haar geloof getuig.  Haar hele lewe is soos ‘n oop boek wat deur haar gemeenskap gelees kan word.  Sy wys vir die mense in Joppe hoe barmhartigheid en Christelike liefde moet lyk.  So het sy ‘n geweldige impak op haar gemeenskap.

Ongelukkig tref ‘n ramp die dorp.  Dorkas raak baie siek en sterf.  Dit veroorsaak ‘n groot leemte in die gemeenskap en almal is in rou gedompel.  Sonder familie word sy deur die weduwees van die gemeenskap versorg en gereed gemaak vir haar begrafnisdiens.  Die hele gemeenskap treur oor haar en die mense in die gemeenskap getuig oor wat sy vir hulle beteken het.

Dan hoor die mense dat Petrus in die omgewing is.  Twee mans word gestuur om die boodskap aan Petrus oor te dra.  Petrus besoek haar en beveel almal om die vertrek te verlaat.  Met die spreek van ‘n woord word sy weer lewend en aan haar gemeenskap terug gegee om met haar werk voort te gaan.

Daar kan drie redes aangetoon word waarom sy deur hierdie wonder uit die dood opgewek word:  1)  Sodat die roubeklaers getroos kan word en hulle met verwondering vervul kan word; 2) Sodat die evangelie verder kan versprei; 3) Sodat sy met haar werk kan voortgaan.

Sy was ‘n wonderlike voorbeeld van wat iemand wat ‘n instrument in God se hand is vir ‘n gemeenskap kan beteken.  Die vraag vandag is:  Wat van elkeen van ons?  Sy kon haar gemeenskap met haar naaldwerk dien.  Wat het ek en u wat die Here in ons gemeenskap kan gebruik?