Preekskets 19 Mei 2019 Ds Jacques – Is jy in of is jy uit?


Teks:  Handelinge 11:1-18

Liedere:  111:1,2    251:1,2,3    214:1,2,3    186:1,2

 

Die milieu van die eerste eeu se Christene was sterk Joods.  Die dissipels word uit ‘n Joodse agtergrond geroep, Jesus word self in ‘n Joodse huis groot, Hy onderhou alle Joodse gebruike, die Jode verwag al lank die Messias vanuit hule midde.  Hulle is mos die uitverkore volk van God.

Wanneer Petrus dan die nabure dorpe begin beweeg en die evangelie met die mense deel, vind daar ‘n groot wonder plaas.  Mense van buite die Joodse volk reageer entoesiasties op die boodskap.  Alhoewel Petrus self ook ongemaklik oor die idee voel en eers nadat hy deur ‘n visioen oorreed word om sy grense oor te steek, sien hy kans om die evangelie met nie-Jode te deel.

Hy beleef dit dat die Gees van God geen onderskeid tussen mense maak nie.  Die Gees waai waar Hy wil.  Christus sien die mens wat in nood verkeer raak.  Die verlore mens wat ‘n behoefte aan redding het.

Wanneer Petrus terug keer na Jerusalem word hy glad nie met opwinding ingewag nie.  Hy word eerder deur mede-gelowiges verwyt dat hy dit durf waag het om die evangelie met nie-Jode te deel.  Wat moet van die nuwe gelowiges verwag word?  Moet hulle eers volledig Jode word, besny word, die eetgebruike onderhou, die wet onderhou of is dit nie nodig nie?

Nadat Petrus aan die mense verduidelik wat hy beleef het, die verskil wat hy in die nuwe gelowiges se lewens raakgesien het, die gawes van die Gees wat op die mense rus, kan hy nie ander as om God se hand hierin raak te sien nie.  Die Gees het die grense oorbrug.  Daarom moet die Jode nie weer grense stel en so dit vir mense moeilik maak om Jesus na te volg nie.  Al wat nodig is is om Jesus aan te neem en die Heilige Gees toe te laat om in mense se lewens ‘n verskil te maak.

‘n Paar kenmerke moet sigbaar word in ‘n gelowige se lewe:

  • Die kindskap van God
  • Blydskap
  • Vryheid
  • Dankbaarheid

In en uit het ‘n ander betekenis by God as by die Jode.  Is jy in Sy genade, deel van Sy koninkryk, kind van die ware God?  Gelowiges weet wie hulle in Jesus is.  Wandel nou in hierdie lig.