Preekskets 2 Junie 2019 Ds Jacques – God se koningskap staan vas


Teks:  Psalm 97

Liedere:  168:1,2,3    414:1,2,3    601:1,3,4

 

Hierdie Psalm is deel van die troonbestygingspsalms.  Dit is tydens pelgrimsfeeste gelees, heel moontlik tydens die Lofhuttefees.  Hierdie Psalm lê klem daarop dat die Here die enigste God is.  In die Ou Testamentiese wêreld was baie gode bekend.  Verskillende nasies het verskillende gode aanbid.  In hierdie wêreld, waar die Jode moes leef en deur die verskillende nasies beïnvloed kon word, was dit nodig om hulself gereeld daaraan te herinner dat daar net een God is en dit is die God van die Jode.

Die mense word uitgedaag om nie net die belydenis te maak nie, maar om ‘n dinamiese bewustheid van God in hul lewe te hê.  Die mense het dalk vir ‘n oomblik daardie waarheid vergeet, maar hierdie Psalm word gelees om hulle te help onthou.  Met ons kan dit ook gebeur.  Daarom is die samekoms van gelowiges so belangrik.  Sodat ons vir ‘n oomblik van die alledaagse kan vergeet en net op mede-gelowiges en op God kan konsentreer.

In hierdie bewustelike fokus op die Here, word mense meegevoer.  Dit is nie net ‘n teoretiese kennis of belydenis wat gemaak word nie, maar ‘n ware ervaring van wie die Here is.  Die hoorders word daaraan herinner dat die Here se oordeel aan die een kant gevrees moet word.  Aan die ander kant is daar groot blydskap omdat die Here die bevryder is.

Die heerskappy van die Here is op geregtigheid gebou.  Ons moet dus bewus wees van die gevaar van ongehoorsaamheid en die oordeel wat daarmee saamgaan, maar dit is nie waarop ons moet fokus nie.  Ons moet as gevolg van ons bewustheid daarvan, juis daarna streef om regverdig te leef.  Om die Here se karakter te demonstreer deur ons lewe.  Daarom hoef niemand wat die Here dien enige mag te vrees of te dien nie.

Die hoorders van die Psalm moet besef dat hulle van Jerusalam af sal moet vertrek, terug na hul gewone lewe.  Omdat hulle daaraan herinner is wie die Here is en meegevoer is in aanbidding en erkenning van wie Hy is, moet hulle en kan hulle nou hul lewe werklik vir Hom gaan leef.  Dan moet hulle die opdrag van die laaste vers gaan uitvoer.  Dien die Here, deur bly te wees en Hom te prys.  Erken Sy mag.  Gebruik Pinkstertyd om juis hierdie werking van die Here te ervaar en meegevoer te word om waarlik vir Hom te leef.  Sy koninkryk staan vas.  Moenie vir een oomblik daaraan twyfel nie.