Preekskets 16 Junie 2019 Ds Jacques – ‘n Een-mens verskilmaker


Teks:  Handelinge 27:13-38

Liedere:  191:1,2,3    245:2,3    198:1,2,3,4

 

Ons staan vandag by die eerste Sondag van Koninkrykstyd, die tyd waar ons as gelowiges met die hulp van die Gees wat tydens Pinkster uitgestort is, nou ‘n verantwoordelikheid het om mee te werk dat God se Koninkryk al meer sigbaar word in hierdie wêreld.  Dit gaan oor God se voordurende handelinge met die mens en die wêreld en ons aandeel in die uitleef daarvan.

Tweed terme is belangrik in hierdie tyd:  Alreeds – Die Heilige Gees is alreeds uitgestort en is werklik werksaam, maar Nog nie – Die Koninkryk is nog nie in sy volheid teenwoordig nie.  In Koninkrykstyd gaan dit oor hoe ons deelneem, deur wat ons doen, om die Koninkryk ‘n werklikheid te maak.

Die vraag wat ons onsself moet afvra is, of enige iemand voordeel daaruit trek dat ek of u ‘n kind van God is?  Die Heilige Gees is nie net tot voordeel van elkeen van ons gegee nie, maar veral ter wille van ander.  Die gawes van die Gees is juis daar om gebruik te word as gereedskap ter wille van ander.

Ons dink baie keer dat sukses gelyk is aan getalle.  Indien ons dan met ons bydrae slegs ‘n paar individue of selfs net een of twee mense kan aanraak, voel ons dis nie die moeite werd nie.  Daar is so baie wat hulp nodig het, so wat sal ons ou geringe bydrae nou eintlik beteken.  In hierdie verhaal van Paulus vandag word almal op die boot se lewe gespaar ter wille van Paulus.  So een se lewe word gered, maar as gevolg daarvan ook ‘n hele skip vol mense s’n saam met hom.

Dus kan net een gelowige op die regte tyd op die regte plek die groot verskil maak.  Dit gaan dan nie net oor die een wat gered word nie, maar veral ook oor die ander wie se lewe deur die een geraak word.  Soos wat ‘n mens deur die lewe van Irena Sendlerowa duidelik sien.  Net een weldoener wat haar lewe op die spel geplaas het om 2500 Joodse kinders uit die Ghettos van Warsaw tydens die Tweede Wêreldoorlog te red.

Wat ons moet prober agterkom is waar God ons tot seën vir ander kan en wil gebruik.  In Koninkrykstyd kry ons die geleentheid om ons omgewing te bekyk, te sien waar God reeds ‘n verskil maak, waar daar nog baie moet verander en om God dan te vra om dit duidelik te maak waar ons gebruik gaan word in Sy diens.  Dalk is u net die een wat die Here ingedagte het.