Preekskets 29 September 2019 Ds Jacques – Wat sien jy raak in ‘n ander mens?


Teks:  Galasiërs 3:21-29

Liedere:  212:1,2,3    471   475:1,2

 

Niemand sal ontken dat daar reuse gapings tussen mense bestaan nie, veral as daar na ekonomiese of finansiële verskille gekyk word.  Dit is nie iets nuuts nie.  Reeds in die Bybelse tyd was daar groot verskille tussen mense.  Die volk aan wie jy behoort het, die familie in wie jy gebore is, die beroep wat jou gesin beoefen het, of jy deel van die heersers was of as slaaf of in ballingskap moes leef het alles ‘n rol gespeel.  Soms het ‘n sterfte in die familie die weduwee en kinders wat agter gebly het oornag in armoede gedompel.  Aan baie van hierdie faktore kan die persone ter sprake niks maak nie.

Soms is daar egter waardeoordele wat mense oor ander maak wat dan ‘n direkte effek het op jou toekoms.  Elke mens doen dit.  Dink maar net byvoorbeeld aan die lewe in Indië waar daar ‘n klasse-stelsel geld.  Jy het nie ‘n sê in watter klas jy gebore word nie, maar jou klas bepaal wat jy mag besit, waar jy mag woon, watter beroep jy mag beoefen.

Dit alles veroorsaak natuurlik reuse gapings en ongelykhede tussen mense.  Die gapings en ongelykhede is op alle fasette van menslike lewe sigbaar, sosio-ekonomies, fisiek en kultureel.

In die verhaal word Lasarus en die ryk man as twee teenpole in hierdie ongelykheid uitgebeeld.  Die ryk man leef in oorvloed en weelde, terwyl Lasarus nie eens elke dag weet of hy iets gaan hê om te eet nie.  As gevolg van wanvoeding en swak versorging is hy oortrek van sere, wat so erg is dat honde selfs daaraan lek.  Wat in hierdie verhaal beklemtoon word is dat Lasarus reg langs die ryk man se huis lê en kerm en kla oor sy tekorte.  Ten spyte daarvan dat die ryk man dit elke dag beleef doen hy niks daaraan nie.

Wanneer hulle albei sterf word die rolle heeltemal omgeruil.  Nou word Lasarus in ‘n ereposisie geplaas.  Die ryk man sit in pyn en ellende.  Dan word die geheim van die verhaal uitgelap.  Lasarus se naam beteken:  God help.  Hy het besef waar sy sekerheid lê.  Die ryk man het volgens wêreldse standaarde alles gehad, maar die kennis dat God geëer moet word, ontbreek by hom.

Selfs in die toestand waarin hy is verwag hy dat Lasarus hom moet dien, maar dis glad nie moontlik nie.  In die verhaal sien die ryk man nood raak, maar doen niks daaraan nie.  Lasarus kry baie swaar, maar weet steeds waar sy hulp vandaan kom.  Die vraag wat ons onsself moet afvra is, Wat sien ons raak as ons na ander mense kyk?  Die gapings tussen ons of die mens in nood.  God sien mense raak,  ons moet ook.