Preekskets 20 Oktober 2019 Ds Jacques – Here, hoor ons bid


Teks:  Lukas 18:1-8

Liedere:  188:1,2,3   245:1,2    190:1,2    179:1,2,3

 

Die Lukas-evangelie kan ook as die Evagelie van gebed gesien word.  Reg deur die evangelie word daar deur Lukas beskryf hoe Jesus Sy volgelinge van gebed geleer het.  Jesus leer vir Sy volgelinge dat hulle vir hul Vader moet en dan sal daar vir hulle voorsien word.

Jesus leer ook vir Sy dissipels dat Hy van hulle af sal moet weggaan, maar dat Hy weer sal terugkeer.  In hierdie tussentyd of drumpeltydperk moet hulle nie wanhopig raak of moed verloor nie.  Hulle moet steeds aanhou bid.

Om dit vir hulle te demonstreer of te verduidelik, vertel Hy vir hulle ‘n verhaal waarin daar twee hoofkarakters voorkom.  Aan die een kan kry ons ‘n regter wat baie onregverdig is.  Aan die ander kant is daar ‘n weduwee wat te na gekom is en daarom na die regter gaan sodat hy haar saak kan aanhoor.  Ten spyte van haar sosiale stand, plaas sy haar vertroue in die hand van die regter en pleit vir geregtigheid.  Soos te wagte ignoreer hy haar pleitdooi.  Hy ag hom nie waardig om na haar saak te luister nie.  Hy word as ‘n onregverdige regter beskryf wat geen ontsag vir God of vir enige mens het nie.

Dalk uit radeloosheid hou sy eenvoudig aan om by hom te pleit.  Dit hou vir dae aan.  Haar gepleit maak hom gedaan.  Dit raak so erg dat hy by ‘n punt kom dat hy bereid is om aan haar saak aandag te gee, net sodat hy van haar ontslae kan raak.

Dan stel Jesus God se karakter teenoor hierdie regter.  God gee om, het medelye en is genadig.  As die regter ten spyte van sy karakter tog ingee en na die vrou se saak luister, hoeveel te meer God wat lief is vir mense en wat wil help.

Dan sluit Jesus die verhaal af met die eintlike boodskap wat Hy aan die hoorders wil oordra.  Almal ken reeds God se karakter en glo dat Hy gebede kan en wil verhoor, maar gaan Jesus na die drumpeltydperk, met Sy wederkoms steeds geloof aantref?  Gaan hier steeds mense wees wat hul vertroue volledig op God gaan plaas en aanhoudend soos hierdie vrou in gebed by God pleit?  Dis die tipe geloof wat Jesus graag by Sy volgelinge wil sien en wat Hy ook by Sy wederkoms hier wil aantref.