Preekskets 24 November 2019 Ds Jacques – Kerssangdiens


Jesaja 42 sê vir ons dat ‘n Verlosser na die aarde gaan kom om die nasies na God te bring.  Verskeie Ou Testamentiese tekste voorspel hierdie Redder.  Sy werkswyse is egter uniek.  Hy is die nederige, diensbare kneg.  In Johannes 13 word die laaste maaltyd wat Jesus met Sy dissipels het, vir ons vertel.  Reg aan die begin was Jesus Sy dissipels se voete.  In Lukas 22:24  sien ons dat die gesprek wat direk na die voetewas gebeurtenis gebeur, ‘n gestryery tussen Jesus se dissipels is.  Na die aanskoulike onderrig, terwyl hulle voete nog klam is na wat Jesus gedoen het, stry Sy dissipels oor wie die belangrikste in Sy koninkryk gaan wees.  Sou dit ‘n tipiese reaksie wees wat Jesus na Sy onderrig sou verwag?

Juis in hierdie kontras leer ons hoe dit nie moet wees nie.  Vandag gebeur dit nogsteeds.  Jesus leer ons om Sy nederige en dienende volgelinge te wees.  Ons stry onder mekaar oor wie die meeste eer gaan kry, ons is kleingelowig, onvergenoegd met ons lewe, skinder kla en twis onder mekaar.  Jesus daarenteen ry Jerusalem op ‘n donkie binne – die nederigste rydier wat daar is.  Hy sterf ‘n vernederende dood aan ‘n kruis.

Soekie Krog dig oor die Jesuskind.  Sy vra dan: “Waar kry ‘n mens die kindjie, die spesiale Koning?”  Sy antwoord die vraag: “O nee, jy hoef nie lank te soek nie.  Jy hoef nie ver te reis nie.  Gee Hom ‘n plekkie in jou hart, dan word dit ‘n paleis”.

Dit is die uitdaging wat Hy steeds vandag aan ons stel as ons Hom wil volg.  Ons moet Hom Sy regmatige plek gee in ons hart.  Ons moet leer om Sy koningsdiens te aanvaar.  Ons moet leer om hierdie koningsdiens te doen.

Mag u elkeen in die Kersgety die dienende en nederige Dienskneg raaksien vir wie Hy werklik is.  Mag u ‘n wonderlike Kersfeestyd met u familie en vriende deurbring.  Mag vrede en vreugde heers en mag die nuwe jaar vir almal oorloop van die Here se seëninge.

As u in hierdie tyd met vakansie gaan, reis veilige, rus heerlik en kom veilig terug.  Dankie vir elkeen se betrokkenheid en ondersteuning deur die loop van hierdie jaar.  Ons as gesin waardeer dit opreg.

Seëngroete